Vores internationale arbejde

Dansk Flygtningehjælp er en professionel humanitær organisation, der arbejder utrætteligt med at sikre et værdigt liv for alle flygtninge og fordrevne i mere end 30 lande.

Vi uddeler nødhjælp til flygtninge og hjemvendte, fjerner miner og ueksploderet ammunition, genopbygger skoler, klinikker, vandforsyning og veje, støtter uddannelse og aktiviteter, så flygtninge kan forsørge sig selv. Ved flygtningekatastrofer er indsatsen koncentreret om hjælp til flygtninge så tæt på hjemlandet som muligt.

Det internationale arbejde er vores største indsatsområde.

Det gør vi: