Verdensmålene og vores bidrag

FNs 17 verdensmål giver os en global plan for en bæredygtig fremtid, både økonomisk, miljømæssigt og ikke mindst socialt. Flygtninge og fordrevne er i dag blandt dem, der er længst bagud, når det kommer til at nå verdensmålene, og det vil vi i Dansk Flygtningehjælp arbejde for at ændre.

Om verdensmålene

Gennem FNs verdensmål forpligter alle lande sig til ikke at lade nogen tilbage – "leave no one behind", som er Verdensmålenes slogan. Denne globale og inkluderende forpligtelse passer præcist ind i Dansk Flygtningehjælps mission, og derfor ser vi det som naturligt at understøtte verdensmålene i vores arbejde.

Flygtninge og fordrevne er i dag blandt dem, der er længst fra at være inkluderet i verdensmålene. I Dansk Flygtningehjælp vil vi arbejde for at mindske denne afstand frem mod 2030 – som flygtninges talsperson, gennem konkret handling og via engagement i strategiske partnerskaber.

Uden at forbedre situationen for flygtninge og fordrevne og sikre bæredygtige løsninger for konfliktramte lande, kan vi ikke indfri verdensmålene for alle.

Vores bidrag

I Dansk Flygtningehjælp har vi kortlagt, hvordan vores arbejde bidrager til verdensmålene. Kortlægningen viser, at vores arbejde bidrager positivt til  næsten alle verdensmålene, men der er fem mål, hvor vores positive indflydelse er størst:

FN1 Afskaf Fattigdom

 

 

Mål 1: Afskaf fattigdom

Flygtninge og fordrevne er økonomisk bagud, når de mister deres job, levebrød, ejendele og jord. Jo længere tid fordrivelsen varer, desto større er risikoen for, at fordrevne mister deres evne til at være selvforsynende og i stedet bliver sårbare over for økonomisk udnyttelse og afhængige af hjælp.

Dansk Flygtningehjælp arbejder for at mindske denne risiko ved at tilbyde nødhjælp og langsigtede løsninger som fx jobskabelse og lige adgang til sociale rettigheder.

 

FN4 Kvalitetsuddannelse

 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Flygtninge og fordrevne er bagud i forhold til uddannelse. Hver anden flygtning er et barn under 18 år. Ved at miste adgang til uddannelse, blive mødt af sprogbarrierer og til tider forskelsbehandling i nye skolesystemer, skabes en stor risiko for en tabt generation.

Dansk Flygtningehjælp tilbyder uddannelse og støtter integration i værtssamfundene, så ingen generation efterlades.

 

FN5 Ligestilling Mellem Kønnene

 

 

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Fordrevne kvinder er en særlig sårbar gruppe. De oplever større risici for fysiske og seksuelle overgreb samt diskrimination, når de søger adgang til grundlæggende rettigheder for at skabe et grundlag for deres fremtid.

Dansk Flygtningehjælp arbejder for at beskytte kvinder og andre sårbare grupper ved at yde fysisk og psykosocial støtte, beskyttelse i flygtningelejre og inddrage kønsrelaterede overvejelser i alle aspekter af vores arbejde.

 

FN8 Anstændige Jobs

 

 

 

 

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Flygtninge og fordrevne er langt bagud på arbejdsmarkedet, da konsekvenserne af fordrivelse giver dem en naturlig ulempe i forhold til værtsbefolkningen. Ved at reducere disse ulemper vil fordrevne hurtigere blive en ressource i deres nye omgivelser med evner til at skabe en bedre fremtid for sig selv, deres familier og samfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder for at sikre lige adgang til arbejdsmarkedet og skabe bæredygtige, anstændige job for fordrevne og værtssamfundet. Dette sker i tæt samarbejde med private partnere.

 

FN16 Fred Retfærdighed

 

 

 

 

 

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Flygtninge og fordrevne er særligt bagud med hensyn til deres menneskerettigheder. Hvis der var fred, retssikkerhed og stærke institutioner overalt i verden, ville der ikke være nogen fordrivelse. Rødderne til dette er netop vold, konflikt, svage institutioner samt skrøbelige og dysfunktionelle samfund.

Derfor arbejder Dansk Flygtningehjælp for at informere flygtninge og fordrevne om deres rettigheder, opbygge de lokale myndigheders kapacitet og reducere konflikt, vold og adgang til våben. Kun hvis vi opnår fremskridt på mål 16, finder vi bæredygtige løsninger på fordrivelse.

 

Vores forbedringsområder

Dansk Flygtningehjælps arbejde spænder over næsten alle verdensmålene, men der er områder, vi ønsker at forbedre. Mål 12 og 13 er forbedringsområder, mens vi strategisk ønsker at forbedre vores indflydelse yderligere på mål 5:

FN12 Ansvarligt Forbrug

 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

At levere humanitær bistand i +35 lande kræver en effektiv og lydhør indsats samt engagement med relevante leverandører. Dansk Flygtningehjælp vil i 2019 arbejde med sin leverandørstyring for at fremme en praksis, der i stigende grad er baseret på bæredygtighed og etiske parametre.

 

 

FN13 Klimaindsats

 

Mål 13: Klimaindsats

Dansk Flygtningehjælp vil i de kommende år styrke arbejdet med klimarelateret fordrivelse og konflikt. Klimaændringer forværrer og skaber konflikter, der fører til mere fordrivelse, der forventes at øges i omfang og kompleksitet frem mod 2030. Derudover vil vi arbejde på at gøre det daglige arbejde så klimavenligt som muligt, startende i 2019 med en opdateret klimapolitik.

 

FN5 Ligestilling Mellem Kønnene

 

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Dansk Flygtningehjælp har allerede en positiv indvirkning på ligestilling mellem kønnene, men det er også et område, hvor vi har potentialet til at skabe en endnu større, positiv indvirkning. Mange aspekter af vores arbejde berører kønsfølsomme områder, og derfor ønsker vi at arbejde endnu mere aktivt med netop mål 5.

 

Kontakt

For mere information, venligst kontakt Anders Bech Tharsgaard, Head of Business Engagement på tlf.: +45 3373 5252 eller mail: anders.bech.tharsgaard@drc.ngo