Samarbejdsnormer

 
 

Samarbejdsnormerne er anvisninger, der skal sikre en social adfærd hos Dansk Flygtningehjælps ansatte, der fremmer motivation, arbejdsglæde og
produktivitet.

1. Vi er her for at opfylde Dansk Flygtningehjælps mission

Det betyder, at

 • Vi efterlever organisationens værdier
 • Vi opfører os ansvarligt og ordentligt
 • Vi yder en engageret indsats og altid gør os umage
 • Vi arbejder sammen på alle niveauer for at nå de forskellige mål
 • Vi altid underretter hinanden om væsentlige forhold inden for vores respektive funktions- og ansvarsområder
 • Vi værdsætter personlige ambitioner, når de samtidig tjener helheden


2. Vores arbejde skal være båret af kvalitet, kreativitet og effektivitet

Det opnår vi, når

 • Vi erkender, at vi ofte har brug for hinanden og gavn af at arbejde sammen
 • Vi stoler på hinandens kompetencer og professionalisme
 • Vi inddrager hinanden i udviklingsprocesser
 • Vi prioriterer dialog og udveksling af informationer
 • Vi er åbne over for nye ideer og tiltag
 • Vi sørger for at udvikle os fagligt
 • Vi giver hinanden konstruktiv kritik og lytter positivt til den kritik, vi selv modtager
 • Vi overholder indgåede aftaler, både internt og eksternt

 

3. Arbejdsglæde og engagement er en forudsætning for gode resultater

Det fremmes, når

 • Vi sørger for at give hinanden anerkendende sparring
 • Vi roser hinanden
 • Vi har tillid til hinandens gode vilje og gode intentioner
 • Vi altid kan stå inde for vores motiver
 • Vi servicerer og hjælper hinanden
 • Vi inddrager hinanden i arbejdsprocesser og interesserer os for den enkeltes arbejde såvel som for helheden
 • Vi viser hinanden resultaterne af vores arbejde
 • Vi i handling og omgangstone viser respekt for hinanden
 • Vi er tolerante over for vores forskelligheder
 • Vi giver hinanden plads - også til personlig udvikling
 • Vores fysiske arbejdsmiljø er i orden
 • Vi giver os selv lov til at føle stolthed over at arbejde for Dansk  Flygtningehjælp