Ledelseskoncept

Dfh Ledelseskoncept GrafikLedelseskonceptet er udtryk for, hvad vi forstår ved god ledelse i Dansk Flygtningehjælp.

Vi ser god ledelse som en forudsætning for, at vi kan navigere i en verden, der til stadighed bliver mere kompleks, så vi bedst muligt kan hjælpe mennesker i nød.

Ledelseskonceptet udspringer af Dansk Flygtningehjælps grundlæggende værdier og bidrager til, at vi som organisation lever op til vores mission og vision.