Samarbejde og ledelse

For at leve op til de krav, som vores vision og organisationsmål stiller til alle ansatte i Dansk Flygtningehjælp, må vi hente erfaring, viden, energi, hjælp og støtte hos hinanden.

Måden, vi arbejder sammen på, reguleres af en række samarbejdsnormer. Når vi efterlever normerne, er vi hver især og samlet med til at øge trivsel og produktivitet - og derigennem med til at opfylde organisationens vision.

Læs om samarbejdsnormer

Læs om ledelseskoncept