Repræsentantskab

 
 

Dansk Flygtningehjælps højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af op til tre repræsentanter fra hver medlemsorganisation, medlemmerne af forretningsudvalget og seks repræsentanter fra frivilliggrupper og frivilligrådgivninger, der har samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Der holdes repræsentantskabsmøde én gang om året.

De følgende 26 organisationer er i dag medlemmer af Dansk Flygtningehjælp:

ADRA
Amnesty International
CARE Danmark
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv
Dansk Folkehjælp
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Forfatterforening
Dansk Kunstnerråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danmarks Lærerforening
Dansk Musikerforbund
Det Jødiske Samfund i Danmark
FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation
FOA, Fag og Arbejde
FN-Forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Kvinderådet
LGBT, Danmark
Mellemfolkeligt Samvirke
Red Barnet
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Tværkulturelt Center
U-landsorganisationen Oxfam IBIS
UNICEF Danmark