Integration

Integrationsafdelingen er sekretariat for tre netværk, der leverer ydelser til kommuner, regioner, institutioner og virksomheder. Det drejer sig om Lærdansk Sprogcentre, Integrationsnet og Tolkeservice.

Over 4500 danskere yder gennem Dansk Flygtningehjælp en frivillig indsats for flygtninge og indvandrere over hele landet. Aktiviteterne spænder bredt, fra lektiehjælp over drengeklubber til mentorskaber for unge. Det frivillige arbejde er et vigtigt bidrag til det offentliges indsats for at sikre etniske minoriteter lige muligheder i det danske samfund. Kernen i Dansk Flygtningehjælps frivillige arbejde er gensidighed og ligeværdighed.

Center for Udsatte Flygtninge (CUF) arbejder med at indsamle, udvikle og formidle viden til professionelle om flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtninge.

Anette Christoffersen

Direktør for Integration, Anette Christoffersen
Tlf.: +45 3373 5140
Mobil: +45 2282 2930
anette.christoffersen@drc.dk

  

Hans Christian Knudsen Small

Chef for Integrationsnet, Hans Christian Knudsen
Mobil: +45 2224 8750
hans.christian.knudsen@drc.dk

 

 

Gerhard Korbo

Chef for Lærdansk, Gerhard Korbo
Mobil: +45 6029 9452
gerhard.korbo@drc.dk

  

 

Mette Blauenfeldt

Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Mette Blauenfeldt
Tlf.: +45 3373 5144
Mobil: +45 2630 0772
mette.blauenfeldt@drc.dk

 

Lone Tinor Centi Small

Chef for Frivilligafdelingen, Lone Tinor-Centi
Tlf.: +45 3373 5247
lone.tinor-centi@drc.dk