Om asylpolitikken

 
 

1. Dansk asylpolitik skal være i overensstemmelse med internationale konventioner
Den oprindelige danske udlændingelov har siden udgangspunktet i 1983 gennemgået en lang række stramninger. Resultatet er en dansk asylpolitik, der ikke lever op til de internationale principper og anbefalinger.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • Flygtningekonventionen og retningslinjer fra FN’s Flygtningehøjkommis-sariat UNHCR skal være fundamentet for dansk asylpolitik.
 • Frihedsberøvelse skal være den sidste udvej i asylsager.
 • Flygtninges ophold på asylcentre skal begrænses til ét år.
 • Asylansøgeres børn skal have mulighed for at følge folkeskolens undervisning.
 • Asylansøgere skal have adgang til det danske arbejdsmarked efter et halvt års ophold, med mindre de er endeligt afvist og kan rejse hjem.
 • Asylansøgere bør ikke sendes tilbage til lande, hvor asylprocedurerne ikke lever op til internationale standarder

2. Afviste asylansøgere skal kun hjem, når det er muligt
I nogle tilfælde er det vanskeligt at sende afviste asylansøgere hjem. Det kan skyldes sikkerhedsproblemer som følge af konflikter i hjemlandet eller hjemlandets manglende vilje til at modtage egne borgere.

 • Dansk flygtningehjælp mener:
 • Afviste asylansøgere skal vende hjem, når det er muligt.
 • Ingen asylansøgere bør tvinges hjem til områder, som ifølge UNHCR er usikre.
 • Ingen asylansøgere bør tvinges tilbage til lande, hvor regeringerne ikke ønsker at modtage dem.
 • Udsendelse skal ske i værdighed.
 • Afviste asylansøgere, der ikke kan sendes tilbage, bør have en midlertidig opholdstilladelse med mulighed for arbejde og uddannelse.

3. Dansk asylpolitik skal have plads til menneskelige hensyn
Flygtninge og asylansøgere rammes unødigt hårdt af Udlændingelovens regler og den nuværende praksis. Der bør være mere plads til menneskelige hensyn i asylpolitikken.

Dansk Flygtningehjælp mener:

 • Der bør være bedre muligheder for at få humanitær opholdstilladelse, så særligt udsatte flygtninge får en menneskeværdig tilværelse i Danmark.
 • En ansøgning om humanitær opholdstilladelse skal behandles før en eventuel udsendelse.
 • Asylansøgere skal pr. automatik tilbydes juridisk rådgivning.
 • Den nødvendige lægelige dokumentation skal indgå i sagsbehandlingen.
 • Sagsbehandlingen skal tage hensyn til flygtningenes livssituation herunder traumer og manglende ressourcer.