Det mener DFH

 
 

Ingen flygtninge skal savne hjælp til at finde beskyttelse og varige løsninger. Og ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det.

Sådan lyder Dansk Flygtningehjælps vision: Vores mission er at hjælpe flygtninge og fordrevne, beskytte deres rettigheder og styrke deres fremtidsmuligheder. Vores vision er et værdigt liv for alle på flugt.

Som dansk organisation arbejder vi for, at det danske samfund fortsat skal påtage sig et ansvar for verdens flygtninge – både i verdens brændpunkter og herhjemme.

I Danmark er der behov for at skelne mellem flygtningepolitik og indvandringspolitik. Flygtninge er ikke indvandret arbejdskraft, men mennesker tvunget på flugt med behov for beskyttelse. Hvis Danmark skal leve op til sit ansvar, skal dette forhold afspejle sig i både lovgivning og myndighedspraksis.

Den flygtning, der søger asyl eller får opholdstilladelse, skal møde Danmarks grundfæstede værdier om menneskeligt ligeværd og respekt for det anderledes. Han eller hun skal møde et retssamfund, der træffer og forvalter sine afgørelser i fuld overensstemmelse med nationale retsregler og uden modstrid med internationale konventioner.

Danmark skal opfylde Flygtningekonventionens krav om ligebehandling af flygtninge og bestemmelserne om at lette flygtninges optagelse i det land, de får beskyttelse i. Har en flygtning fået beskyttelse i vores land, skal integrationen derfor baseres på lige rettigheder.

Integration er et fælles ansvar – ikke kun den enkelte flygtnings eller indvandrers forpligtelse.

I det følgende præsenterer Dansk Flygtningehjælp sine vigtigste meninger og holdninger i flygtningepolitikken i en kort og kontant form.