CERTIFICERET NØDHJÆLP

 
 

Dansk Flygtningehjælps internationale arbejde er certificeret af Humanitarian Accountability Partnership (HAP) for sin høje kvalitet og gennemsigtighed i nødhjælpsarbejdet.

Certificeringen betyder, at Dansk Flygtningehjælp har bestået en faglig revision. Rapportering og dokumentation af nødhjælp er i dag overvejende rettet mod donorerne. HAP sikrer, at vi også står til ansvar overfor de berørte befolkningsgrupper.

"Gennemsigtigheden i forhold til modtagerne sikrer samtidig, at vi hele tiden bliver bedre til det vi gør," siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm.
HAP-standarden stiller detaljerede krav til:

  • Systemer til styring af kvalitetssikring og fortsat udvikling
  • Information til modtagerne af hjælp og andre relevante parter
  • Deltagelse af modtagerne og andre relevante parter
  • Klageadgang for modtagerne og andre relevante parter
  • Medarbejdernes forudsætninger og adfærd

HAP sætter fokus på krigs- og kriseramte befolkningsgruppers rettigheder, sikrer dem en klagemulighed og sørger for, at lokale kræfter bliver inddraget i både planlægning, gennemførelse og evaluering af arbejdet.

Der er stor forskel på at skulle stå til ansvar overfor donorerne – og at stå til ansvar overfor de mennesker, der modtager hjælpen.

Donorerne er i princippet glade, hvis organisationen fx kan dokumentere, at 750 latriner er sat op i et givent område. Set med modtagernes perspektiv kan samme organisation dumpe, hvis latrinerne står et helt forkert sted, eller den berørte befolkningsgruppe reelt havde helt andre og større behov end latriner.

HAP har i dag 56 medlemmer, hvoraf 8 er certificeret og 14 har indledt processen. Blandt medlemmerne er de engelske Christian Aid og Oxfam, Care International, Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp. Danida er associeret medlem.

Humanitære organisationer blev for alvor opmærksom på behovet for humanitære standarder efter evalueringen af nødhjælpen til Rwanda i 1996 - og igen efter evalueringen af Tsunamien 10 år efter.