Ulla Tørnæs i snak med Samira Naji, syrisk flygtning, i Azraq-lejren i Jordan.

Ulla Tørnæs imponeret efter besøg i Dansk Flygtningehjælps aktivitetscentre i Jordan

Den danske minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, har besøgt to af Dansk Flygtningehjælps aktivitetscentre under et todages besøg i Jordan. Hun udtrykte stor beundring for det arbejde, som udføres.
 
 

22.02.17

Arbejdsrummet summede som sædvanligt af aktivitet i SANAD Aktivitetscenter, der bestyres af Dansk Flygtningehjælp i Azraq-lejren i det centrale Jordan. Den danske minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, var tydeligt imponeret over de projekter, som centret har sat i gang for at give flygtninge nye kompetencer og indkomstmuligheder. Hun besøgte centret som en del af et besøg over to dage i Jordan, hvor hun skulle se og høre om levevilkårene for syriske flygtninge i Jordan.

I sy-rummet, mødte ministeren Samira Naji, der arbejder som frivillig i et stort projekt. Den 43-årige mor til to er oprindeligt fra den syriske hovedstad, Damaskus, men arbejder nu som syerske i centrets projekter, som for nyligt blev udvidet fra at producere tøj til salg i lejren, til også at omfatte produktion af skoleuniformer til lejrens børn.

”Jeg var meget glad for at snakke med hende. Hun smilte og var meget imødekommende,” fortæller Samira om mødet med ministeren.

Fokus på bæredygtige løsninger

Ulla Tørnæs brugte tid på at snakke med en del af beboerne i både Azraq-lejren og i Nuzha i den østlige del af hovedstaden, Amman, for at høre om levevilkårene for de mennesker, som har måttet flygte fra deres hjem i Syrien på grund af borgerkrigen. Én af dem, var Samira Naji, hvis mand forsvandt, da de stadig boede i Damaskus. For tre år siden flygtede med sine børn til Jordan for at komme i sikkerhed.

Nu kalder hun Azraq-lejren for et midlertidigt hjem. Hun bor i teltlejren i ørkenen sammen med 53.000 andre syriske flygtninge. Livet er ikke nemt her, siger hun, men hun har fundet håb.

”Da jeg kom her, blev jeg hurtigt nedtrykt, hvilket jeg egentlig var indtil jeg fandt dette job som frivillig syerske. Nu laver jeg noget og producerer noget hver dag, og jeg kan sørge for mine børn med de penge, jeg tjener,” fortæller Samira.

IMG_2200

Minister, Ulla Tørnæs, og Generalsekretær, Andreas Kamm, foran kontoret i Azraq-lejren. 

Dansk Flygtningehjælp har stort fokus på bæredygtige løsninger, som blandt meget andet handler om at lave uddannelser og kurser i de aktivitetscentre, som ledes af Dansk Flygtningehjælp. Målet er, at hjælpe flygtninge med at blive selvforsørgende og skabe indtægter, ved at give dem nye evner og færdigheder, som f.eks. skrædderarbejde, havearbejde, forretningsledelse og flere andre.

Efter besøget, udtrykte den danske minister stor beundring for det arbejde, som Dansk Flygtningehjælp udfører i Jordan. Herunder i SANAD Aktivitetscenter, som har modtaget støtte fra DANIDA, som Ulla Tørnæs mente udførte ”et vigtigt stykke arbejde”.

”Jeg er stolt over, at Danmark er blandt de lande, som bidrager til hjælpen til dem, som er berørte af krisen i Syrien, og at vi på den måde forhåbentlig kan hjælpe til, at syrerne en dag kan vende hjem, når der er igen er fred,” sagde Ulla Tørnæs.

Flygtninge i Jordan

Ved udgangen af 2016 er der registreret omkring 724.000 flygtninge i Jordan. Jordan har den anden højeste koncentration af flygtninge (87 ud af 1.000 indbyggere) i verden. Blandt dem er 656.170 syriske flygtninge, 58.455 irakere, samt 16.000 palæstinensiske flygtninge, der også kommer fra Syrien.

Udover de registrerede flygtninge er der også et ukendt antal ikke-registrerede flygtninge i Jordan. Omkring 20 % af de syriske flygtninge, lever i de tre lejre, der ligger i de nordlige og centrale regioner af Jordan: Za’atari, Azraq og Emirati.

Dansk Flygtningehjælp i det østlige Amman

Det fjerde aktivitetscenter, som Dansk Flygtningehjælp har oprettet, ligger i hovedstaden Ammans østlige del, Nuzha. Omkring 22 % af indbyggerne i Nuzha, er syriske flygtninge. 82 % af syrerne i Jordan har været der i mere end tre år. De resterende er ankommet indenfor de sidste to år.  

Al Nuzha Aktivitetscentret arbejder med at skabe trygge rammer i det østlige Amman, så folk vil deltage i aktiviteter, som skal forbedre samarbejdet og gensidig forståelse mellem flygtningene og værtssamfundet. Centret blev åbnet i oktober 2016 i samarbejde med det jordanske ministerium for social udvikling, for at hjælpe med at skabe bedre samarbejde mellem grupperne. Siden åbningen har flere end 2.630 mennesker brugt centret, heraf 1.860 syriske flygtninge.

Der tilbydes flere aktiviteter i centret, som for eksempel: mulighed for uddannelser, børneaktiviteter, arrangementer, multimedierum og forskellige praktisk orienterede kurser.

Dansk Flygtningehjælp i Azraq-lejren

Det 15 km2 store stykke land blev åbnet som én af tre flygtningelejre for syriske flygtninge i 2014. Her bor nu mere end 53.000 flygtninge, hvoraf 58 % er børn.

I øjeblikket tilbyder Dansk Flygtningehjælp en række aktiviteter, som skal hjælpe med at sikre livsgrundlag, blandt andet: udvikling af evner, indkomstgenererende aktiviteter samt hjælp til opstart af små virksomheder. For at holde fokus på bæredygtigheden, har Dansk Flygtningehjælp fokus på, at de flygtninge, som deltager i kurserne, også kan bruge deres nye evner efterfølgende og blev selvforsørgende.

Som supplement til udviklingen af praktiske evner, modtager kursisterne også hjælp til økonomistyrring, forretningsudvikling og -ledelse, samt kommunikation. Kursisterne kan blandt andet udvikle evner indenfor skrædderarbejde, havearbejde, malerarbejde og elektronik. I det kommende år, vil Dansk Flygtningehjælp også tilbyde dagpleje for alle, som er med i kurserne, så flere kvinder også vil deltage. Uden for lejrene arbejder Dansk Flygtningehjælp i værtssamfundet med flygtninge for at sikre, at de har juridisk hjælp til dokumentation og identifikation.   

I 2017 vil Dansk Flygtningehjælp åbne et center for børn og desuden starte psykosociale aktiviteter for syriske flygtninge. Disse aktiviteter skal hjælpe børn og unge med at håndtere de traumatiske oplevelser, de har haft, og det skal give dem et trygt sted, hvor de kan udtrykke sig selv.