Sårbare asylansøgere sendt tilbage til Italien risikerer uværdige modtageforhold

Tilfældighedernes spil råder, når sårbare asylansøgere bliver modtaget, efter at være overført til Italien som følge af Dublin-forordningen. Det er blandt konklusionerne i en ny rapport fra Swiss Refugee Council og Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at lande – herunder Danmark - der sender asylansøgere tilbage til Italien, ikke lever op til deres forpligtelser i henhold til europæisk og international lov – og ikke mindst risikerer at udsætte disse mennesker for uværdige forhold.
 
 

13.12.2018

De 13 casestudier i rapporten viser, at det er vilkårligt, hvordan sårbare asylansøgere, der er overført til Italien i medfør af Dublin-forordningen, modtages og indkvarteres ved ankomsten. Dette sker på trods på trods af, at de italienske myndigheder har udstedt garantier om det modsatte.

Oplevelserne blandt de asylansøgere, der er blevet interviewet til rapporten, viser, at de risikerer ikke at have adgang til det italienske indkvarteringssystem efter at være sendt tilbage til Italien. Når sårbare asylansøgere får adgang til indkvartering, er indkvarteringsforholdene ofte meget utilstrækkelige og de risikerer at miste retten til indkvartering, uden der bliver taget hensyn til deres sårbare situation.

Sagerne viser, ifølge Dansk Flygtningehjælp og Swiss Refugee Council, at der er en reel risiko for, at sårbare personer, der bliver sendt til Italien i medfør af Dublin-forordningen, ikke får tilstrækkelige modtageforhold ved ankomsten til Italien, idet de udsættes for en risiko for dårlig og uværdig behandling.

Blandt sagerne er en 33 årig kvinde, som har været udsat for psykisk og fysisk vold, som blev tvunget til at sove på gaden, da hun blev sendt tilbage til Italien fra Danmark. Hun havde medbragt et tæppe, da danske politibetjente havde advaret hende om, at det var de forhold, hun kunne møde. Hun var flygtet fra sin mand og sin familie på grund af frygten for æresdrab, efter hun havde mistet et barn.

En anden case beskriver en enlig mor med fire mindreårige børn på 3, 5, 10 og 12 år, og en datter på 18. Hun lider af en psykisk sygdom og efter at være blevet sendt frem og tilbage mellem mange forskellige steder i Italien, gik det endeligt op for hende og hendes børn, at de havde mistet retten til indkvartering, da de tidligere havde forladt Italien for at søge asyl i Danmark. 

Risikoen for, at de tilbagesendte asylansøgeres grundlæggende rettigheder vil blive overtrådt ved tilbagesendelse til Italien, er kun steget som følge af ændringerne i det italienske modtagesystem, der blev indført ved det såkaldte Salvini-dekret, som trådte i kraft den 5. oktober 2018, og som forværrer forholdene i det italienske indkvarteringssystem.

Læs hele rapporten her: