Foto: Evelyn Hockstein

Rekordstore flygtninge- og migrantstrømme i Yemen i 2016

På trods af den ustabile situation i Yemen, er et rekordstort antal flygtninge og migranter kommet til landet i løbet af 2016. Ifølge nye tal fra Regional Mixed Migration Secretariat, er der kommet flere end 111.500 flygtninge og migranter fra lande på Afrikas Horn i 2016, hvilket overgår det tidligere rekordår, 2012, hvor 107.532 ankom.
 
 

21.12.16

Et stigende antal flygtninge og migranter fra Etiopien, Somalia og Sudan er kommet til Yemen i løbet af 2016. Stigningen sker samtidig med den eskalerende konflikt i Yemen, hvor 80 % af befolkningen har behov for humanitær hjælp, hvilket bidrager til den komplekse og farlige situation i landet. Undersøgelser tyder på, at migranterne er klar over situationen i Yemen og der er indikationer af, at nogle tror at kaosset i Yemen vil gøre det nemmere at rejse videre til Saudi Arabien.

Etiopiske migranter, som udgør størstedelen af de ankomne (godt 85 %), er fast besluttede på at nå til Yemen. Men mange af dem, har dog ikke nogen intentioner om at blive: Næsten alle migranterne og flygtningene udtrykker klart et ønske om, at rejse videre til Saudi Arabien.

Den igangværende politiske krise og protester i Etiopien, har sandsynligvis bidraget til stigningen i antallet. Størstedelen af de etiopiske migranter er etniske oromoer, og de fortæller om tilfældige arrestationer, tilbageholdelse, tortur og drab begået af staten, som svar på den igangværende krise eller mistanke om involvering i oromoernes befrielsesfront. Over de sidste par måneder, har de fleste etiopiske migranter desuden angivet tørken, som nu hærger flere steder i landet, som årsagen til at de flygter.

Flygtninge og migranter strømmer ind og ud af Yemen

Som følge af konflikten i Yemen er mere end 180.000 yemenitter flygtet til nabolandende. I omegnen af halvdelen af dem, er flygtet til Oman eller Saudi Arabien, mens den anden halvdel er flygtet til lande på Afrikas Horn (Djibouti, Somalia, Etiopien og Sudan), hvilket resultater i strøm, der går begge veje, mellem Afrikas Horn og Yemen. Da Yemen i forvejen er et af verdens fattigste lande, er der nu en situation i landet, hvor næsten 19 millioner mennesker har behov for nødhjælp.

I modsætning til den tidligere liberale indstilling til flygtninge og migranter i Yemen, har det nye regime en lavere tolerance overfor migranter, og regimet er begyndt at deportere dem. Desuden er migranter ekstremt udsatte på hele rejsen fra den yemenitiske kyst til den saudiske grænse. Her risikerer de at blive kidnappet og tortureret af folk, som vil forsøge at kræve løspenge fra migranternes familier.

Beslutsomhed belønnes

Sammenbruddet i Yemen har i teorien gjort det nemmere for menneskesmuglere at flytte migranter rundt i landet og videre til Saudi Arabien, men voldsomme kampe på ruterne fra Yemen til Saudi Arabien, har gjort det en hel del sværere. Det faktum, at migranter stadig strømmer ind i Yemen, viser ikke alene hvor besluttede de er, det siger også noget om, at menneskesmuglerne er blevet dygtigere til at gruppere og tilpasse sig og deres forretningsmodeller i et ustabilt miljø.

At så mange etiopiske migranter stadig rejser til Yemen, er en stærk indikator for, at de fleste faktisk når Saudi Arabien. Det viser også, at der er arbejde til de mange migranter i Saudi Arabien. Sidst, men ikke mindst, viser det at Saudi Arabien igen – stiltiende – tillader etiopiske flygtninge og migranter at rejse ind i landet. Der er intet, der indikerer at disse strømme tager af de den nærmeste fremtid. Faktisk vil den fortsatte økonomiske vækst i Etiopien kunne lede til, at flere etiopiere forlader deres land, da flere vil få råd til rejsen. Når selv krigen i Yemen ikke stopper migranterne, så vil der stadig være en stigning i antallet af migranter og flygtninge fra Etiopien, som tager den farefulde rejse til Yemen og Golfstaterne.