WFP suspenderer nødhjælp til 1,7 million syriske flygtninge

På fredag skulle 800.000 syriske flygtninge i Libanon have modtaget madkuponer til december måned, men mangel på funding har betydet at FN’s fødevareorganisation (WFP) har været tvunget til at suspendere sit fødevareprogram i landene omkring Syrien. I alt 1,7 million flygtninge går vinteren i møde uden adgang til basale madvarer, og det vil få alvorlige konsekvenser, mener Dansk Flygtningehjælp.
 
 

FN’s fødevareorganisation (WFP) mangler akut 380 millioner kr. Konsekvensen er suspendering af organisationens fødevareprogram til 1,7 million flygtninge i Libanon, Jordan, Tyrkiet og Ægypten. Alene i Libanon vil 800.000 syriske flygtninge på fredag mangle de fødevarekuponer på 180 kr., der normalt bliver distribueret i starten af måneden for de mest sårbare flygtninge.  

”Fødevareprogrammet sikrer helt basale madvarer til de mest udsatte syriske flygtninge – den gruppe der intet har, og det vil få meget alvorlige konsekvenser, at WFP har været tvunget til at suspendere sit program. Syriske flygtninge bliver efterladt i en desperat situation, og vi risikerer at se desperate løsninger – nogle vil opgive deres boliger eller nødvendig medicin for at skaffe penge til mad, og nogle vil krydse grænsen tilbage til usikre områder i Syrien,” siger Christian Jacob Hansen, sektionsleder for Dansk Flygtningehjælp i Mellemøsten og Nordafrika.   

Sidste år oplevede Mellemøsten en rekord kold vinter, og i Libanon havde voldsomme snestorme.

”Timingen er meget skidt, og kombinationen af manglende basal hjælp og en kold vinter er et stort problem – ikke mindst for familier, der må opgive deres boliger for at skaffe mad. 80% af regionens flygtninge bor udenfor formelle flygtningelejre i midlertidige teltlejre, beskedne lejeboliger eller sågar nedlagte bygninger, ” siger Christian Jacob Hansen.

Der er 51 millioner flygtninge og fordrevne i verden – det højeste antal siden Anden Verdenskrig. Samtidig har verden for første gang i historien fire såkaldte L3 kriser, den alvorligste kategori i FN systemet i Syrien, Irak, Sydsudan og den Centralafrikanske republik.

”Det internationale samfund står med en på alle måder historisk udfordring, og som humanitære aktører mærker vi, at ressourcerne ikke rækker. Der er brug for flere midler til det humanitære arbejde i verdens brændpunkter, men de er svære at mobilisere fordi behovet er så enormt,” siger Christian Jacob Hansen.

Dansk Flygtningehjælp har en lang historie i Mellemøsten og Nordafrika og er den største af de få internationale organisationer, der har adgang til at yde nødhjælp i selve Syrien. Herudover sikrer Dansk Flygtningehjælps regionale tilstedeværelse i både Syrien, Libanon, Jordan, Irak og Tyrkiet, at organisationen løbende kan hjælpe de syriske flygtninge og fordrevne, der hvor nøden er størst.