© Klaus Bo Christensen
© Klaus Bo Christensen

Verden må vågne op til den nye virkelighed

20. juni markeres FN’s Flygtningedag i det meste af verden. Tal fra FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR viser, at antallet af flygtninge og fordrevne igen i år sætter ny rekord med 65,3 millioner på flugt. Der er intet der tyder på, at den negative udvikling vil vende indenfor en overskuelig fremtid, og Danmark, Europa og det internationale samfund må vågne op til den ny virkelighed.
 
 

20.06.16

Verden er præget af mange, langvarige og komplekse konflikter og løsninger vil kræve ressourcer og politisk lederskab. Indtil videre er reaktionen på det stigende antal flygtninge og fordrevne kendetegnet ved en manglende erkendelse af problemets omfang og mangel på politisk vilje til at håndtere det.

”Når FN går ud med appeller om støtte til håndteringen af humanitære kriser, ser vi gang på gang hvordan donorlandene ikke er villige til at støtte i tilstrækkeligt omfang. Når Europa og Danmark står med et stigende antal asylansøgere er svaret restriktioner, udvanding af rettigheder og en kamp om at undgå at tage ansvar. Nærområdet og herunder nogle af verdens fattigste og mest ustabile lande huser mere end 90 procent af verdens flygtninge og fordrevne. Vi kan simpelthen ikke forvente, at de skal gå forrest i håndteringen af denne eskalerende globale udfordring,” siger Andreas Kamm.

Den gennemsnitlige flygtningekrise varer i dag op mod 20 år. Samtidig er tendensen, at nye kriser opstår fire gange hurtigere end løsninger findes. Endelig er kriserne langt mere komplekse end tidligere og kombinerer ofte væbnet konflikt, forfølgelse, fattigdom og hungersnød. En udvikling, der yderligere forværres af de globale klimaændringer og den globale befolkningstilvækst, der rammer hårdest i en række af verdens mest ustabile regioner.          

”Det er helt indlysende at pege på flere ressourcer til den humanitære indsats i kriseområder som Syrien, Somalia, Burundi eller Afghanistan, men det er ikke længere kun et spørgsmål om krisehåndtering. Danske, europæiske og internationale politikere må erkende, at vi står i en ny virkelighed, og at løsninger kræver en langsigtet, omfattende og struktureret indsats. Redskaberne findes – løsninger må diskuteres i FN regi, baseres på internationale konventioner og finansieres solidarisk. Men der mangler fortsat politisk vilje til at benytte dem,” siger Andreas Kamm. 

Dansk Flygtningehjælp arbejder hele vejen rundt om det globale flygtningeproblem, og organisationen søger konstant nye løsninger på de komplekse fordrivelsesmønstre.

”Vi er tilstede i konfliktområder som Syrien, i transitlande som Libyen og modtagerlande som Grækenland. Vi yder akut nødhjælp i de mest ustabile og konflikthærgede områder af verden og altid som afsæt for langsigtede løsninger.  Vi konfronteres med hele paletten af komplekse problemstillinger og forsøger hele tiden at udvikle nye løsninger. Vi ønsker det samme af danske, europæiske og internationale politikere,” siger Andreas Kamm.    

Dansk Flygtningehjælp yder nødhjælp, minerydning og langsigtede løsninger til mere end 2,5 millioner flygtninge og fordrevne i 40 af verdens brændpunkter.

Læs den fulde rapport her