Nyt center hjælper flygtninge videre i livet uden traumer

Stor donation fra Det Obelske Familiefond giver nu Dansk Flygtningehjælp mulighed for at hjælpe langt flere nyankomne flygtninge bearbejde traumatiske oplevelser.
 
 

Mennesker på flugt fra krig, terror og forfølgelse har ofte traumatiske oplevelser med i bagagen. Uden støtte til at bearbejde de oplevelser, risikerer mange, at traumerne sætter sig fast med langtrækkende konsekvenser - både for dem selv, deres familier og samfundet omkring dem.

Men tidlig hjælp kan gøre en stor forskel, og Det Obelske Familiefond giver nu Dansk Flygtningehjælp mulighed for at hjælpe nyankomne flygtninge og samtidig undersøge hjælpens forebyggende effekt. Det sker gennem en donation på fire millioner kroner til programmet MindSpring. Her uddannes frivillige med flygtningebaggrund til at hjælpe nyankomne flygtninge med at bearbejde de dystre oplevelser.

- Vi har rigtig gode erfaringer med programmet og den store forskel, det kan betyde for flygtningene. Det, at forløbene foregår på ens eget modersmål sammen med en person med samme baggrund og erfaringer, har vist sig afgørende for at kunne tale om svære emner som stress, traumer og udfordringerne ved det nye liv i eksil, fortæller Mette Blauenfeldt, der er leder af Center for Udsatte Flygtninge, et videnscenter i Dansk Flygtningehjælp.

Videnscentret skal drive det ny MindSpring-kompetencecenter sammen med Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP), der er et behandlingstilbud til svært traumatiserede flygtninge under Region Hovedstaden. CTP's patienter har i gennemsnit været 14 år i Danmark, før de bliver henvist til behandling.

- Flygtninge har brug for den rette støtte og redskaber lige når de ankommer til Danmark, så mange hurtigere vil få overskud til at lære dansk og komme i gang med et integrationsforløb og blive velfungerende borgere. Denne donation giver os mulighed for at få set ordentligt på forløbenes effekt også på lang sigt. Vi håber at kunne vise, at deltagelse i et MindSpring-forløb kan forebygge udvikling af psykisk sygdom og social isolation, og dermed vil betyde færre flygtninge, som vil få brug for specialiseret behandling senere i livet, siger læge og forsker Charlotte Sonne fra CTP.

MindSpring er et psykosocialt gruppeforløb efter hollandsk model, der fungerer ved at velintegrerede flygtninge - efter et udførligt træningsforløb - på frivillig basis gennemfører forløbene med nyankomne flygtninge. Det foregår på flygtninges modersmål, mens de frivillige har støtte fra faglige medtrænere. Forløbene har givet gode erfaringer de seneste 5 år, hvor de har været brugt i Danmark.

- Det er rigtig positivt, at Dansk Flygtningehjælp formår at tiltrække og fastholde en ny gruppe af frivillige, som ikke har været stærkt repræsenteret i frivilligstatistikkerne i Danmark. Frivillige kan have en helt særlig tilgang til de mennesker, som de hjælper og engagerer sig i - ganske simpelthen fordi de kommer af egen fri vilje og giver modtageren af hjælpen en følelse af at være tilvalgt og opprioriteret, siger projektchef i Det Obelske Familiefond, Hanna Line Jakobsen.

Donationen fra Det Obelske Familiefond går til oprettelsen af MindSpring Kompetencecenter, der åbner 1. oktober. Ud over at langt flere fremover vil få mulighed for at gennemføre et MindSpring-forløb, så vil der i samarbejde med Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri blive tilknyttet et forskningsprojekt, der skal afdække de forebyggende effekter af indsatsen.