Integrationsnet skal i de næste to år kompetenceafklare flygtninge i asylcentrene

I et nyt projekt skal flygtninges kompetencer afklares allerede mens de er i asylcenter, så flygtninge bedre kan matches med de virksomheder, der har behov for netop deres kompetencer.
 
 

11.02.16

Sammen med en række samarbejdspartnere, skal Integrationsnet nu kompetenceafklare flygtninge allerede mens de er på asylcenter. I dag bliver flygtninge først afklaret, når de er blevet udplaceret til landets kommuner. Det betyder dels, at flygtningenes ressourcer ikke bliver brugt optimalt, mens de venter, og dels at de bliver udplaceret mere tilfældigt i forhold til de lokale jobmuligheder.

- Med en tidligere og grundig kompetenceafklaring bliver det lettere for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft blandt flygtningene. Vi ved, der er virksomheder, der mangler arbejdskraft inden for særlige områder, og gennem dette projekt bliver det muligt at placere flygtninge med de rette kompetencer i kommuner, hvor der er efterspørgsel på netop de kompetencer, siger Else-Marie Ringgaard, projektchef ved integrationsnet.

Parallelt med kompetenceafklaringen vil projektet afdække erhvervslivets behov i de deltagende kommuner og i forlængelse heraf sikre igangsættelse af virksomhedspraktik allerede i asylfasen på baggrund af et målrettet match mellem virksomhedens behov og flygtningens kompetencer.

Det forventes, at 500 flygtninge bliver kompetenceafklaret i løbet af projektet, og forhåbningen er, at en tredjedel af dem kommer i arbejde.

- Det vil styrke erhvervslivet, det vil spare kommunen for store udgifter, og det vil give den enkelte flygtning en god start på tilværelsen i Danmark, siger Else-Marie Ringgaard.

Udover partnerskabet mellem Integrationsnet, Sønderborg Kommune, Danfoss og Asylprojekt Sønderborg er der etableret samarbejde med DI, LærDansk, Business College Syd og EUC Syd. Derudover deltager Aabenraa, Haderslev, Tønder, København, Vordingborg og Tårnby Kommune i projektet.

Projektet hedder Talent Management. Det er finansieret af Industriens Fond og løber over en 2-årig periode.