Indsats for flygtninge og fordrevne i nærområder

Mange snakker om hjælp i nærområderne. Dansk Flygtningehjælp gør det - for vi er der. Derfor har vi også holdninger til nærområdeindsatsen. Læs mere om Dansk Flygtningehjælps positioner på området her
 
 

I dag huser verden et rekordhøjt antal af mennesker på flugt fra krig og konflikt. 60 millioner fordrevne hvoraf over 95 % befinder sig i nærområderne.

En flygtning eller internt fordreven kan i gennemsnit se frem til mere end 17 år i eksil. Bidraget til hjælp fra det internationale samfund er helt utilstrækkeligt. Midlerne er for få og for kortsigtede. Fordrivelse bliver primært finansieret fra humanitære kasser og uden tilstrækkeligt supplement fra udviklingsbistanden. Resulatet er, at mange værtssamfund er på randen af kollaps.

Der er behov for at gentænke international bistand, så den i højere grad addresserer fordrivelse.

Læs hele positionspapiret her