HKH Kronprinsessen og handels- og udviklings-ministeren besøgte Dansk Flygtningehjælp i Etiopien

Mandag besøgte Dansk Flygtningehjælps protektor, HKH Kronprinsesse Mary, sammen med handels- og udviklingsminister Mogens Jensen Dansk Flygtningehjælp i Tierkidi-lejren i Gambella, Etiopien, hvor der bor omkring 50.000 sydsudanesiske flygtninge, hovedparten kvinder og børn.
 
 
Handels- og udviklingsministerens og HKH Kronprinsessens besøg i Etiopien, som turen til Gambella indgik i, havde bl.a. fokus på kvinders sundhed og rettigheder i humanitære krisesituationer. 

HKH Kronprinsessen og Ministeren var bl.a. med til at indvie et ungdomscenter finansieret af Danida og implementeret af Dansk Flygtningehjælp. Ungdomscentret, der er oprettet efter ønske fra unge flygtninge, giver mulighed for undervisning inden for bl.a. business og entreprenørskab, bygningshåndværk og elinstallation. Desuden vil der i de kommende måneder blive oprettet kurser, der retter sig særligt mod kvinder, herunder finansielle færdigheder, kommunikation og lederskab.  

HKH Kronprinsessen og Ministeren talte desuden med kvindelige sydsudanesiske flygtninge, heriblandt en gruppe unge piger, der fortalte om deres oplevelse af livet på flugt.
 
På turen rundt i lejren besøgtes en af de drikkevandsstationer, som Dansk Flygtningehjælp har etableret, samt en motordrevet mølle, hvor flygtningekvinder kan få kværnet korn til mel. Møllen er etableret af UNHCR og drives af Dansk Flygtningehjælp, som desuden bygger programaktiviteter op omkring driften, så man f.eks. lettere når sårbare kvinder.
Begge typer installationer har stor betydning for kvindelige flygtninges sikkerhed, idet kvinder og piger ikke behøver begive sig langt væk fra deres bolig i lejren for at hente vand eller kværne korn - og dermed ikke er nær så udsatte for overfald eller ulykker.

Dansk Flygtningehjælp har pr. december 2014 hjulpet mere end 350.000 sydsudanesiske flygtninge i Sydsudan og nabolandene - og leverer i dag mere end 1 million liter rent drikkevand hver dag til flygtningene i Gambellas lejre.