Udenrigsminister Kristian Jensen foran et af Dansk Flygtningehjælps centre for flygtning i det østlige Tyrkiet.

Høringssvar: Vellykket strategi – men ressourcer skal følge ambitioner

Dansk Flygtningehjælp er overordnet tilfreds med Udenrigsministerens udkast til ny udviklingsstrategi, siger organisationen i deres høringssvar. Dansk Flygtningehjælp siger dog samtidig, at det er vigtigt at ressourcerne følger med ambitionerne i strategien og understreger desuden at tiltag mod at bekæmpe årsager til migration ikke må overskygge hensynet til beskyttelse for verdens rekordmange fordrevne.
 
 

05.08.16

Udenrigsminister Kristian Jensen har fremlagt sit udkast til en ny udviklingsstrategi. Dansk Flygtningehjælp har netop afleveret sit høringssvar til ministeriet og udtrykker overordnet tilfredshed med retningen og ambitionerne i strategien.

”Vi mener på mange måder, at det er en vellykket strategi, der blandt andet lægger op til bedre sammenhæng mellem humanitær og udviklingsbistand, som vi har efterspurgt i flere år. Når folk befinder sig på flugt i op mod 20 år, giver det kun mening at tænke langsigtet allerede fra det tidspunkt folk ankommer til en flygtningelejr. Og derudover så er vi glade for at se en ambitiøs strategi både i forhold til omfanget og ikke mindst de aktører, som der skal inddrages i det fremtidige udviklingsarbejde,” siger international direktør i Dansk Flygtningehjælp, Ann Mary Olsen.

Ambitionerne skal dog følges op af midler, der kan være med til at føre dem ud i livet, forklarer Dansk Flygtningehjælp, der med mere end 5.000 medarbejdere i 40 konfliktramte lande verden over har stor og årelang erfaring med at implementere såvel humanitære som udviklingsprojekter.

”Vi støtter selvfølgelig op om erklæringer om, at Danmark fastholder sin historisk lange og politiske brede tradition for at leve op til FN’s mål om at yde mindst 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand. Vi har dog i lang tid opfordret til, at asyludgifter ikke indgår i regnestykket, både fordi det er med til at udhule bistanden, hvor Danmark lige nu er vores egen største modtager af udviklingsbistand, men også for at skabe forudsigelighed og troværdighed om udviklingshjælpen,” siger Ann Mary Olsen.

Dansk Flygtningehjælp mener også, at det er afgørende at et land som Danmark går forrest i kampen for den internationale humanitære folkeret og internationale menneskerettigheder, herunder Flygtningekonventionen, som skal beskytte civile og folk på flugt, herunder at der er et grundlæggende fokus på beskyttelse af flygtninge og fordrevne.

”Når jeg læser strategien kan jeg godt blive bekymret når begreberne flygtninge og migranter bliver blandet sammen. Det kan være med til at underminere flygtningenes grundlæggende retskrav på beskyttelse, som hele det internationale system er bygget op omkring. Det er blandt andet det, vi for tiden ser med EU’s migrant compacts. Herunder er det afgørende, at et fokus på at bekæmpe de grundlæggende årsager til migration ikke må overskygge hensynet til de beskyttelsesbehov, som verdens rekordmange fordrevne har. Det er vigtigt, vi skelner mellem migranter og flygtninge – men samtidig skal vi huske, at alle migranter har rettigheder og disse skal opretholdes. Det er vigtigt, vi ikke kun har fokus på interesser, men også værdier i det fremtidige udviklingsarbejde,” siger Ann Mary Olsen.

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største internationale humanitære organisation med mere end 5.000 medarbejdere i 40 af verdens brændpunkter. Organisationen leverer hvert år nødhjælp og langsigtede løsninger til mere end 2,5 millioner mennesker påvirket af konflikt, fordrivelse og forfølgelse.