Flygtninge skal gøres mere attraktive for arbejdsmarkedet

 
 

19.05.15

Kategori: Nyheder, Danmark, Pressemeddelelser, Holdninger og debat, Integration

Der er for få flygtninge, der har tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor mener Dansk Flygtningehjælp, at der skal kigges på, hvordan man i højere grad sikrer, at det er attraktivt for virksomhederne at ansætte flygtninge. Det kan blandt andet være ved at kigge på indslusningordninger, hvor man i et år eller halvandet gør flygtningene mere attraktive for arbejdsgiverne.

Dansk Flygtningehjælp opfordrer til, at man kigger på, hvordan man sikrer flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det kan blandt andet gøres ved at sikre, at virksomhederne har et incitament til at ansætte de nyankomne flygtninge – og dermed skabe en accelerationsbane ind på arbejdsmarkedet, for de flygtninge, der kommer til Danmark.

”Jeg ser gerne, at arbejdsmarkedets parter udtænker en model, så nyankomne flygtninge hurtigere kommer i arbejde. Det handler om at skabe en slags indslusning, så flygtninge er en attraktiv arbejdskraft for virksomhederne og derefter i løbet af en kortere periode gerne skulle komme op på niveau med resten af arbejdsmarkedet, men det handler kort sagt om at sikre, at flygtningene har værdi for arbejdsgiverne fra dag et. Jeg har ikke modellen, men jeg har appellen," siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Det er Dansk Flygtningehjælps erfaring, at mange flygtninge gerne vil have et arbejde, men muligheden er ikke til stede i dag. Det er derfor afgørende at sikre, at der bliver et bedre match mellem flygtningene og arbejdsmarkedet.

”Vi ved at flygtninge er vant til at arbejde og gerne vil arbejde, men ikke nødvendigvis kan leve op til de standarder, der er på det danske arbejdsmarked, når de ankommer. Det giver dem ikke muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet, og det skal vi have gjort noget ved. Det handler på ingen måde, om at gøre flygtninge fattigere, og derfor vil vi heller ikke have lavere sociale ydelser, men derimod at give dem muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet,” siger Andreas Kamm.

En sådan model skal tilpasses den danske model, og det er også derfor, Andreas Kamm beder arbejdsmarkedets parter om at komme på banen om komme med et forslag, som ville kunne fungere.

”Som det er i dag er der rettigheder og pligter for flygtninge, men der mangler muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er en model, der kun skal gælde det overskueligt antal flygtninge, der kommer til Danmark, og modellen kan jo indrettes således den ikke fører til generelt løntrykkeri. Og det er derfor, jeg opfordrer til, at man får de folk, der har forstand på den del af det til at udtænkte en model, der ikke har de negative sider, man frygter, men de positive sider, jeg efterlyser,” siger Andreas Kamm.

Det forventes, at omkring 12.000 flygtninge får ophold i Danmark i 2015 – og heraf er det omkring halvdelen af disse, som er i den arbejdsdygtige alder.