Ekspertviden på flygtningeområdet er fremtidssikret

Center for Udsatte Flygtninge (CUF) under Dansk Flygtningehjælp har fået 1,1 million i årlig driftsstøtte gennem satspuljen. Bevillingen betyder, at CUF fortsat vil kunne stille ekspertviden om flygtninge og traumer til rådighed for landets kommuner, og styrke integrationsindsatsen i en tid med et stigende antal asylansøgere.
 
 

Antallet af asylansøgere i Danmark er stigende, og kommuner landet over mærker udfordringen ved at skulle integrere flygtninge fra bl.a. Syrien, som kommer med voldsomme og traumatiserende oplevelser i baggagen. 

”Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter med indgående kendskab til integration og rehabilitering af traumatiserede flygtninge. Den viden stiller vi til rådighed for socialfaglige, sundhedsfaglige og pædagogisk personale i danske kommuner. Det er helt afgørende for den vellykkede integration – ikke mindst i en tid med et stigende antal asylansøgere fra den blodige borgerkrig i Syrien,” siger leder af CUF, Mette Blauenfeldt.  

CUF blev etableret i 1999 og har siden arbejdet med at indsamle og formidle viden om udsatte og traumatiserede flygtninge til professionelle, pårørende og frivillige.

”Vi har opbygget et omfattende netværk af eksperter og praktikere, et bagkatalog af metoder og en stor specialviden gennem årene. Den varige driftsstøtte betyder, at vi får fremtidssikret de ressourcer, og at vi nu for alvor kan langtidsplanlægge,” siger Mette Blauenfeldt.

CUF’s kerneydelser er undervisning, oplæg, rådgivning og kurser for pædagoger, socialrådgivere, skolelærere, sundhedsplejersker og andre, der møder traumatiserede børn og voksen i deres daglige arbejde. 

”På trods af vores beskedne størrelse løser vi en rimeligt bred vifte af opgaver, der tæller alt fra udviklingen af gruppeforløb for traumatiserede flygtninge til faglig formidling gennem film, elektroniske nyhedsbreve og håndbøger, og så er vi hovedkraften bag den professionelle portal, der samler faglige erfaringer, viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD,” siger Mette Blauenfeldt.