Dansk Flygtningehjælp udvider til fastlandet i Grækenland

EU’s humanitære kontor har i dag frigivet mere end 600 millioner til humanitær bistand i Grækenland. Dansk Flygtningehjælp får 60 millioner af disse, så organisationen kan udvide sin humanitære indsats til at inkludere fastlandet, hvor Dansk Flygtningehjælp fem forskellige steder skal assistere de græske myndigheder med at forbedre forholdene for de mange flygtninge, der er strandet i Grækenland.
 
 

Dansk Flygtningehjælp har i dag modtaget 60 millioner kroner fra Europa Kommissionens nye Nødhjælpspulje, der skal være med til at forbedre forholdene for en del af de næsten 50.000 flygtninge, der er strandet i Grækenland. Organisationen skal assistere de græske myndigheder ved blandt andet stå for indkvartering, vand, mad, tæpper og hygiejne til de mange sårbare flygtninge, der på grund af aftalen mellem EU og Tyrkiet samt grænselukningerne langs den såkaldte Balkan-rute er strandet i Grækenland.

”Der er mere end 50.000 mennesker strandet i et limbo i Grækenland. Det er flygtningecentre, vi nu ser indenfor Europas grænser. Mange af disse mennesker er familier med små børn, og det er afgørende, at vi nu får mulighed for at yde en humanitær indsats for dem, blandet andet ved at uddele måltider. Grækenland har de seneste år stået med en enorm opgave for at håndtere de mange flygtninge, der er ankommet til landet. Det er en opgave, der er langt større end et enkelt land kan håndtere alene, og derfor er det positivt, at EU nu tager ansvar og yder støtte til de græske myndigheder i deres store arbejde, og vi er glade for og stolte over, at Dansk Flygtningehjælp får mulighed for at bidrage med vores ekspertise,” siger Ann Mary Olsen, International Chef i Dansk Flygtningehjælp.

Opgaven kommer i forlængelse af det samarbejde, Dansk Flygtningehjælp havde med de græske myndigheder på Lesbos, som dog blev ændret, da setup’et skiftede, som følge af den nylige aftale mellem EU og Tyrkiet.

”Vi skal fortsætte det samarbejde, vi havde med de græske myndigheder i Moria-lejren på Lesbos, hvor vi sammen fik forbedret forholdene betragteligt for de mange flygtninge. Det handler om, at der er mange sårbare mennesker, som har brug for beskyttelse, og det skal vi hjælpe til med ved blandt andet at stå for indkvartering, uddele mad og vand samt sørge for, at de generelle forhold for disse udsatte mennesker bliver forbedret væsentligt,” siger Ann Mary Olsen.

Såvel EU-Tyrkiet-aftalen som grænselukninger mange steder op igennem Europa har betydet, at disse mange flygtninge nu er strandet i Grækenland. Dansk Flygtningehjælp opfordrer – udover den humanitære assistance – til, at der bliver presset på for en række politiske løsninger.

"Det er et stort problem, at så mange mennesker er strandede uden nogen reelle muligheder. Europa og den vestlige verden må presse på for at finde politiske løsninger – det gælder selvfølgelig i første omgang på kriserne i blandt andet Syrien, Irak og Afghanistan, men vi er samtidig nødt til stå sammen for at sikre en værdig behandling og beskyttelse af flygtninge og migranter i Europa," siger Ann Mary Olsen.