© Jesper Guhle
© Jesper Guhle

Dansk Flygtningehjælp udtrykker bekymring over tilbagesendelser fra Grækenland til Tyrkiet

I dag er tilbagesendelserne fra Grækenland til Tyrkiet begyndt, i overensstemmelse med EU-Tyrkiet aftalen fra den 18. marts. Dansk Flygtningehjælp udtrykker bekymring over den forhastede karakter, hvorved aftalen bliver implementeret og ikke mindst, om alle procedurer er på plads og klar til at tage imod de mennesker, der bliver sendt tilbage.
 
 

Dansk Flygtningehjælp er ikke involveret i processen og har dermed ikke har specifik viden om, hvem der bliver returneret og på hvilket grundlag. Dansk Flygtningehjælp antager, at de relevante myndigheder overholder deres ansvar, men i betragtning de juridiske udfordringer der er med aftalen samt den forhastede gennemførelse, har organisationen dog nogle bekymringer.

Dansk Flygtningehjælps udtrykker bekymring overfor følgende forhold:

  • Hvorvidt processen overholder EU’s egne regler for, hvad der skal være på plads for at afvise folk fra at søge asyl – og lever det op til UNHCR’s standarder?
  • Hvorvidt procedurerne for at søge om asyl i Grækenland er på plads - herunder hvorvidt disse sårbare mennesker har mulighed for at træffe beslutninger på et informeret grundlag? De har brug for at blive grundigt rådgivet af uafhængige rådgivere om deres rettigheder og muligheder. Er der desuden reel mulighed for klageadgang? Dansk Flygtningehjælp bemærker, at den græske klageinstans ikke har fungeret siden september 2015, hvor dens mandat udløb. Og er modtagekapaciteten på de græske øer stor nok til at rumme, hvis der kommer flere den vej, end der bliver sendt tilbage til Tyrkiet?
  • Om folk nægtes mulighed for at få deres asylansøgninger behandlet, og om mennesker bliver afvist udelukkende baseret på deres nationalitet snarere end beskyttelsesbehov?
  • Hvorvidt modtagekapaciteten i Tyrkiet er på plads - både når det kommer til indkvartering og asylprocedurer? Og vil det være en gennemsigtig og værdig tilbagesendelse?
  • Hvad vil der ske med de mennesker strandet i Grækenland, der ankom inden aftalen kom på plads?

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks - og en af verdens - største humanitære organisation, der arbejder med alle aspekter af flygtningesagen med 5.000 medarbejdere i 40 lande over hele verden. Dansk Flygtningehjælp arbejder for at beskytte flygtninge og internt fordrevne mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på problemerne med tvungen migration, på grundlag af humanitære principper og menneskerettigheder. Dansk Flygtningehjælp hjælper 2,5 millioner fordrevne og konfliktramte personer hvert år.