Dansk Flygtningehjælp sætter ind mod Ebola-krise i Liberia og Guinea

Flere end 6000 Ebola-dødsfald er nu blevet rapporteret i de seks lande, som har været berørt siden foråret 2014. Som humanitær aktør i to af de kriseramte lande implementerer Dansk Flygtningehjælp en strategi med fokus på sikkerhed og ikke-medicinsk hjælp.
 
 

Det overordnede mål med Dansk Flygtningehjælps arbejde i de Ebola-ramte områder N'Zérékoré-regionen i Guinea og Nimba-regionen i Liberia er at reducere virussens spredning og indflydelse gennem indsatser på tværs af landegrænserne. Antallet af rapporterede Ebola-tilfælde er stabilt i Guinea og stabilt eller faldende i Liberia, og begge områder har hårdt brug for bredspektrede indsatser.
“I en kontekst med sociale spændinger, forarmelse, rygter og forvirring er der store udfordringer i forhold til at inddæmme virussen. Udfordringerne tæller utilstrækkelig medicinsk infrastruktur, mangel på medicinsk udstyr og personale og ikke-medicinsk bistand som distribution af mad og psykosocial hjælp,” siger Anders Engberg, Dansk Flygtningehjælps Head of Unit i Vestafrika.
Som ikke-sundhedsfaglig organisation beskæftiger Dansk Flygtningehjælp sig ikke direkte med Ebola-smittede personer eller med medicinsk hjælp. I stedet arbejder Dansk Flygtningehjælp med en integreret og multisektoral tilgang, som tager højde for eksisterende behov og sundhedsmæssige risici, men også for psykosociale og økonomiske konsekvenser af epidemien. Dette gælder også potentielle konflikter opstået som følge af gamle spændinger, der er blevet forværret af Ebola-epidemien.
“Dansk Flygtningehjælp arbejder med en lokalområdeindsats, hvis formål er at styrke eksisterende overvågnings- og advarselssystemer i landsbyer og lokalområder, mens man samtidig mindsker risikoen for konflikt og begrænser stigmatisering og krænkelse af enkelte individers rettigheder,” siger Anders Engberg.
Dansk Flygtningehjælps tilgang er opdelt i en forebyggelsesfase og en reaktionsfase, og i urbane og rurale områder, for at sikre en omfattende og målrettet indsats i de foranderlige områder, hvor arbejdet finder sted. Dansk Flygtningehjælps arbejde på tværs a grænser sikrer, at viden og erfaringer bliver delt, og giver samtidig organisationen mulighed for at spore sager over grænser og implementere et omfattende monitorerings- og dataindsamlingssystem.
Dansk Flygtningehjælp er til stede i fem lande i Vestafrika. Det gælder Liberia, Cote D’Ivoire, Guinea, Mali og Burkina Faso.