Dansk Flygtningehjælp opfordrer Kenya til at genoverveje lukningen af Dadaab

Den kenyanske regering har meldt ud, at Dadaab-lejren i Kenya skal lukkes og flyttes til Somalia indenfor tre måneder. Dadaab er verdens største flygtningelejr, hvor der bor mere end 350.000 flygtninge. Dansk Flygtningehjælp opfordrer den kenyanske regering til at genoverveje sin meddelelse om, at Dadaab-lejren skal lukkes.
 
 

Beslutningen kommer i kølvandet på det tragiske angreb i Garissa, hvor 147 personer - primært studerende på Garissa University College blev dræbt og flere hundrede andre såret. Dansk Flygtningehjælp vil gerne benytte lejligheden til at sende vores dybeste medfølelse til alle de berørte familier og til alle kenyanere. Det er en forfærdelig hændelse og Dansk Flygtningehjælp, der har arbejdet i Kenya siden 2005, står skulder ved skulder med befolkningen i Kenya.

"Selvom vi anerkender den reelle trussel, som Kenya fortsat står over for, når det kommer til spørgsmål om sikkerhed og indsatsen fra Kenyas regering for at styrke deres nationale sikkerhed, vil lukningen af Dadaab-lejren have alvorlige konsekvenser for de hundredetusindvis af uskyldige flygtninge, som bor i lejren, "siger Ann Mary Olsen, International Chef i Dansk Flygtningehjælp.

Den potentielle tilbagevenden for de mange flygtninge fra verdens største flygtningelejr vil både have store praktiske og alvorlige humanitære konsekvenser. Derfor bør Kenyas regering genoverveje sine planer om at lukke Dadaab og flytte den til Somalia. Både for at undgå et brud på Kenyas internationale forpligtelser og for ikke at risikere at udsætte de somaliske flygtninge for forfølgelse og overgreb. De mulige tilbagevendelser kan desuden have alvorlige konsekvenser for forsøget på at finde varige løsninger for de somaliske flygtninge.

"Somalia er i øjeblikket en meget skrøbelig stat i en situation med mange langvarige fordrivelser. Hovedparten af de somaliske flygtninge i Dadaab stammer fra det sydlige og centrale Somalia, hvor der stadig er konflikter, og en alarmerende fødevareusikkerhed forudsiges. En masse-tilbagevenden af somaliere til disse regioner vil forværre den humanitære situation i Somalia alvorligt," siger Ann Mary Olsen.

Dansk Flygtningehjælp opfordrer Kenya regering til at genoverveje sin beslutning, også som følge af den aftale, der allerede er indgået mellem Kenya, Somalia og UNHCR i november 2013 om frivillig tilbagevenden til Somalia. I den aftale, har Kenyas regering forpligtet sig til at eventuelle returneringer af somaliske flygtninge skal ske på frivillig basis. Indtil nu er mere end 2.000 somaliske flygtninge frivilligt vendt tilbage med hjælp fra UNHCR og regeringen i Kenya.

"Dansk Flygtningehjælp håber, at Kenyas regering vil fortsætte dialogen med UNHCR og de humanitære partnere for at finde de varige løsninger for flygtningene, som vi alle håber på. Som en humanitær organisation, der arbejder aktivt i Dadaab-lejren, er Dansk Flygtningehjælp fortsat fast besluttet på at støtte den kenyanske regering i beskyttelsen af flygtningene, "siger Ann Mary Olsen.

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Dadaab flygtningelejren siden 2005 og har gennemført programmer inden for vand og sanitet, livelihood og beskyttelse flygtningelejrene i Dadaab.