Dansk Flygtningehjælp øger akut nødhjælp til Sydsudanesiske flygtninge i Uganda

Den seneste bølge af vold i Sydsudan har tvunget mere end 36.000 mennesker på flugt over grænsen til Uganda, og flere forventes at følge efter i de kommende dage. Som en af de centrale nødhjælpsaktører forsøger Dansk Flygtningehjælp på trods af begrænsede ressourcer at dække det akutte nødhjælpsbehov for de mange flygtninge.
 
 

26.07.16

Dansk Flygtningehjælp har øget nødhjælpsindsatsen i Adjumani, Koboko og Arua distrikterne i Uganda, der har modtaget tusindvis af flygtninge siden volden eskalerede i Sydsudan i starten af juli. Gennem de seneste dage har fornyede kampe resulteret i en øget strøm af flygtninge på tværs af grænsen.

”Den nye bølge af fordrivelser har øget presset på de i forvejen beskedne humanitære ressourcer. Hvis ikke der tilføres international funding og logistisk støtte vil vi stå i en alvorlig krise om få dage. Vi har allerede svært ved at skaffe tag over hovedet til de nyankomne,” siger Lilu Thapa som er landechef for Dansk Flygtningehjælp i Uganda.

Dansk Flygtningehjælp leverer nødhjælp til 20.000 flygtninge i Adjumani distriktet i form af mad, midlertidigt husly, vand og sanitet og beskyttelse. Samtidig har organisationen ansvaret for at koordinere hjælpearbejdet og leverer nødhjælp omkring række opsamlingssteder, grænseovergange, transitcentre og modtagelsescentre i Koboko og Arua distrikterne.

De fleste af transitcentrene er voldsomt overbebyrdede. Nymanzi har plads til omkring 2000 mennesker men har modtaget 20.000 flygtninge.

”Der er akut brug for aflastning af de nuværende centrer, de må suppleres med nye områder, så vi kan relokerer en del af de mange flygtninge.  Kun på den måde undgår vi overfyldte centrer og sikrer en effektiv nødhjælpsindsats.

Dansk Flygtningehjælp vurderer at de mest akutte behov i håndteringen af situationen vil være en forøgelse af kapaciteten på transit- og modtagelsescentrer etablering af vandtanke og levering af vand i områder hvortil flygtninge relokeres.