Dansk Flygtningehjælp er en central aktør i en verden præget af kriser

 
 

26.05.15

Kategori: Nyheder, Danmark

Dansk Flygtningehjælps årsrapport for 2014 er nu tilgængelig. Læs generalsekretær Andreas Kamms indledning og download rapporten

Der er 51 millioner flygtninge og fordrevne i verden – det højeste antal siden 2. Verdenskrig. FN har for første gang nogensinde defineret hele fire såkaldte L3 kriser, den alvorligste kategori. Dansk Flygtningehjælp er en central humanitær aktør i alle disse fire kriser: Syrien, Irak, Sydsudan og den Centralafrikanske republik. Samtidig er Dansk Flygtningehjælp kraftigt involveret i det humanitære arbejde i en række andre områder præget af ustabilitet, konflikt og store humanitære behov i bl.a. Afghanistan, Somalia og etablerede nødhjælpsprogrammer i Ukraine i november 2014.

Dansk Flygtningehjælp har opretholdt niveauet fra 2013 med et internationalt budget på 1,7 milliard kroner. Vores 5.000 medarbejdere i international afdeling har ydet nødhjælp, minerydning og langsigtede løsninger til 2.5 million flygtninge og fordrevne i 36 af verdens brændpunkter. Men det rekordstore antal kriser betyder, at der er en markant ubalance mellem behovet for humanitær hjælp og de ressourcer, der er til rådighed fra private og institutionelle donorer. Der er desværre mere brug for vores indsats end nogensinde før.

Mere end 90% af verdens flygtninge og fordrevne befinder sig fortsat i deres nærområde – egne lande eller nabolande. Men også i Europa og Danmark mærkes verdens konflikter. Antallet af asylansøgere er steget, og i Danmark har modtagelsen af 15.000 asylansøgere i 2014 givet anledning til politiske initiativer og intens debat.

Dansk Flygtningehjælp har, gennem medier og løbende dialog med danske politikere, været en markant stemme i denne debat og forsvaret asylansøgeres grundlæggende rettigheder. Samtidig yder Dansk Flygtningehjælp en betydelig indsats i håndteringen af det stigende antal asylansøgere. Vores jurister yder rådgivning under asylproceduren, vores integrationsafdeling leverer gennem Lærdansk og Integrationsnet en række professionelle ydelser til de danske kommuner og vores mere end 5.000 frivillige er dybt engageret i den positive integration på tværs af landet.

Vi gør vores bedste på både dansk og internationalt niveau, men vores bedste er aldrig godt nok, og i vores organisation arbejder vi hele tiden på at forbedre og øge indsatsen. Tusind tak til de mange medarbejdere, samarbejdspartnere, bidragsydere og donorer, der gør det muligt for os at udvikle organisationen og vores nationale og internationale arbejde.

Andreas Kamm, generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp