Dansk Flygtningehjælp enige med regeringen: Flygtninge skal i arbejde

”Det lover godt, når regeringens udspil ’Alle skal deltage’ sætter fokus på at få flygtninge hurtigere i arbejde ved at tage udgangspunkt i det, som flygtningene kan i stedet for det, de ikke kan.” Sådan lyder det fra Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm efter regeringen i dag fremlagde sit integrationsudspil.
 
 

Flygtninge, som kommer til Danmark, har aldrig kendt til kontanthjælp eller dagpenge i de lande, de er flygtet fra. De har en klar forventning om, at de skal arbejde for at klare sig. Derfor giver det rigtig god mening at skabe en hurtig kontakt med arbejdsmarkedet, samtidig med at danskundervisningen påbegyndes.

At kunne dansk, er nøglen til det danske arbejdsmarked og til et aktivt medborgerskab. Det kan man sagtens lære, mens man styrker sine kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Men danskkundskaber skal fortsat prioriteres højt så integrationsindsatsen sigter mod at hjælpe flygtninge til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

”De fleste danskere får jo deres næste job gennem private netværk. Vi skal huske, at flygtninge netop mangler denne mulighed. De kender ingen, når de kommer til landet. Derfor er frivilliges engagement som bl.a. mentorer og netværksfamilier af uvurderlig betydning,” siger Andreas Kamm. 

Der er nogle positive muligheder, som vi lige nu skal udnytte i denne forstærkede indsats. For det første er den danske økonomi er i fremgang. Det betyder et stigende behov for arbejdskraft. For andet kommer der flere flygtninge til Danmark med forskellige kvalifikationer og så flygtningene skal være en attraktiv ressource for de danske virksomheder. Det kan de forskellige job og praktikordninger bidrage til og det kan måske også gøres lettere for virksomhederne at anvende de forskellige ordninger. 

Vi kan blive bedre og hurtigere til at matche flygtningene med mulighederne på arbejdsmarkedet – både de som er klar til at gå direkte ind på arbejdsmarkedet og de som har brug for anden støtte i deres integrationsforløb, men hvor et praktikforløb kan spille positivt ind på eksempel behandling for traumer.
I den forstand er regeringens udspil et godt svar på det stigende flygtningetal og også en plan, som kan bidrage til at udnytte de givne omstændigheder bedre.

”Det er en samlet pakke, hvor ingen kan melde pas – hverken flygtningene, kommunerne, virksomhederne, skoler og uddannelsesinstitutioner, foreninger eller medborgere. Det kræver en samlet indsats fra alle, hvis det skal lykkes.” påpeger Andreas Kamm.