Danmark tager ansvar i Syrien

 
 

31.03.15

Kategori: Holdninger og debat, Mellemøsten, Nødhjælp

Handels og Udviklingsminister Mogens Jensen vil i dag, på den internationale donorkonference i Kuwait, give tilsagn om 250 millioner kr. til ofrene for krisen i Syrien. Det er et væsentligt bidrag og et flot signal, i en situation hvor FN har appelleret om 55 mia. til indsatsen i Syrien og nabolandene i regionen.

Krisen i Syrien er gået ind i sit fjerde år. 12,2 million mennesker i Syrien har behov for hjælp. 11,5 er drevet på flugt internt i Syrien og i nabolande i regionen.

”Krisen i Syrien har udviklet sig til vor tids største humanitære udfordring, og behovet for nødhjælp er enormt. Kun halvdelen af de midler FN appellerede om i 2014 blev bevilget fra det internationale samfund, og derfor er konferencen i Kuwait meget afgørende. Danmark har vist vejen, og det er der grund til at være glad for,” siger Ann Mary Olsen international Direktør i Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp er, som en af de største nødhjælpsaktører i forhold til den syriske krise, repræsenteret ved konferencen i Kuwait.

”Vi er en af de få internationale organisationer, der arbejder i selve Syrien. Jeg er netop vendt hjem fra Damaskus, og der er hårdt brug for ressourcer til arbejdet i landet. Vi har netop modtaget 23 millioner kr. fra Danida til vores nødhjælpsoperationer i Syrien og på den anden side af grænsen i Irak, hvor krisen også eskalerer. Danmark leverer et godt bidrag, men det er helt afgørende, at det internationale samfund finder ressourcer til det nødvendige arbejde i regionen,” siger Ann Mary Olsen.

Dansk Flygtningehjælp er en central aktør i selve Syrien, og på tværs af regionen i Libanon, Jordan, Tyrkiet, Irak, Libyen og Tunesien.

”Vi må betragte situationen i Mellemøsten og Nordafrika i et regionalt perspektiv. Kriserne i Syrien og Irak hænger sammen, flygtninge fra Syrien skaber pres på nabolande i regionen, og det er ikke en situation, der kan håndteres isoleret. Der er desperat brug for en politisk løsning, men så længe den ikke er skabt, må vi fortsætte den humanitære indsats på tværs af regionen i forhold til hvordan krisen udvikler sig,” siger Ann Mary Olsen.

Dansk Flygtningehjælp har været til stede i Mellemøsten siden 2003 og var en af de første internationale humanitære organisationer, som var i stand til at uddele hjælp efter invasionen af Irak i 2003. Gennem årene har programmet spredt sig både geografisk og programmæssigt som følge af de mange forskelligartede flygtningestrømme foranlediget af konflikter i regionen.