Billedserie: Yemen - en af verdens mest oversete katastrofer

I marts 2015 udviklede den ustabile politiske og sociale situation i Yemen sig til en landsdækkende konflikt. Gennem det seneste år har det påvirket hele landets befolkning og har udviklet sig til en humanitær krise, hvor over 21 millioner mennesker - over 80 procent af landets befolkning - har brug for nødhjælp.
 
 

27.03.16

2,4 millioner mennesker har måtte flygte fra deres hjem og over 14 millioner mennesker har ikke nok mad og mangler adgang til lægehjælp. Landets infrastruktur er brudt sammen og flere millioner yemenitter er yderst udsatte på grund af den fortsatte konflikt og oplever sult, manglende husly, sygdomme og brud på menneskerettighederne.

Samtidig ser der ikke ud til at være nogen løsning i sigte og volden fortsætter. Derfor er den humanitære hjælp vigtigere end nogensinde.

Yemen: Efter et års krig må verden stoppe med at ignorere katastrofen

Dansk Flygtningehjælp har hjulpet nødlidende i Yemen med en række indsatser. Det drejer sig blandt andet om kontant hjælp, tilskud til leje af midlertidige boliger for fordrevne, fødevarehjælp, istandsættelse af sanitære faciliteter som f.eks. brønde og beskyttelse af udsatte grupper som internt fordrevne, børn, hjemvendte flygtninge, lokalsamfund påvirket af konflikten og migranter, er opholder sig i landet.

En 30-årig mor til fem fortæller, at hun inden krigens opblussen for et år siden levede et godt liv med sin familie. 

"Jeg var meget glad for mit liv. Min mand havde et arbejde og jeg arbejde som syerske. Vi levede et roligt liv og vores fokus var at tage os af vores børn og give dem et godt liv. Nu har alt ændret sig."

I dag har hendes mand ikke længere et arbejde og de overlever kun med hjælp fra lokalsamfundet og  nødhjælpsorganisationer som Dansk Flygtningehjælp, som har givet Hala et tilskud til at købe en symaskine, så hun kan tjene lidt penge.

"Jeg er meget taknemmelig for hjælpen fra Dansk Flygtningehjælp og den støtte, vi har fået fra indbyggerne her i Amran. Symaskinen har virkelig hjulpet mig meget. Jeg kan sælge tøj og give mine børn mad og betale vores husleje," siger hun. 

Dansk Flygtningehjælps arbejde har i 2015 hjulpet omkring en halv million mennesker, men behovet for øget bistand stiger støt dag for dag.

Photo Essay - WASH - Water Filter Distribution JPG


Photo Essay - Hygiene Education Session

Gennem det seneste år har Dansk Flygtningehjælp hjulpet mere end 50.000 mennesker i de to regioner Hajjah og Hodeidah med forbedring af de sanitære forhold. Det drejer sig blandt andet om at renovere og konstruere vandforsyninger og toiletforhold i 18 skoler og fire sundhedsklinikker.

Derudover har 46 lærere gennemgået træninger for at sikre, at de kan undervise deres elever i bedre hygiejne. Det handler blandt andet om at få alle elever til at vaske hænder og opmærksomhed omkring, hvorvidt vandet er rent og sikkert at drikke. Derudover har familier fået hygiejne-pakker og vandfiltre for at sikre adgang til rent drikkevand.

Photo Essay - FSL Photo (boy At Wheat Farm)

Næsten 300.000 udsatte familier i regionerne Abyan og Sa'ada fik i 2015 hjælp gennem Dansk Flygtningehjælps fødevareprogram i Yemen. Familierne modtog fødevarepakker med mad nok til at brødføde en familie på seks personer i en måned. Derudover har fordrevne familier i Sa'ada modtaget enkeltstående kontante bidrag for at hjælpe dem med at købe mad nok til at brødføde sig selv.

Derudover har Dansk Flygtningehjælp også givet bistand til bønder i området, som har modtaget såsæd, gødning og brændstof til brug under høsten. Denne hjælp vil både sikre landbrugsfamilier deres eksistensgrundlag, hjælpe med den generelle fødevaresikkerhed i området og øge udbyttet af den kommende høst.    

Photo Essay - Migrants On The Road

Photo Essay Migrants In Prison

På trods af konflikten ankommer der stadig asylansøgere, flygtninge og migranter i Yemen fra en række landet på Afrikas Horn. De fleste kommer fra Somalia og Etiopien i jagt på sikkerhed og asyl. Andre betragter Yemen som et transitland og ønsker at fortsætte rejsen mod Saudi Arabien eller Europa i jagt på arbejde. Dansk Flygtningehjælp arbejder med det såkaldte 'mixed migration', som dækker de forskellige og varierede bevæggrunde migranter og flygtninge har til at forlade deres hjem.

I Yemen arbejder teams langs kysten, hvor de fleste migranter og flygtninge ankommer fra det afrikanske kontinent. Her hjælper teams'ne de nyankomne både med informationer om muligheder og med umiddelbar nødhjælp i form af mad og tøj. Dansk Flygtningehjælp forsyner også de nyankomne med informationer om den nuværende, ustabile situation i Yemen og de farer, den medfører, hvis de ønsker at fortsætte deres rejse gennem landet. Dette arbejde udføres i samarbejde med FN's flygtningeorganisation, UNHCR og Den Internationale Organisation for Migration, IOM. I 2015 hjalp Dansk Flygtningehjælp 77.060 migranter og flygtninge, som ankom til Yemen.

Photo Essay - Women Receiving Cash Grants

Photo Essay Uncdtnl Cash Assistance

Photo Essay - Man Received Cash Voucher (unconditional Cash Grant)

En af de mest fleksible og effektive måder at hjælpe udsatte mennesker er ved at give dem kontante pengebeløb. På den måde sikrer man, at de får adgang til de ting, de har mest brug for og giver samtidig mennesker værdighed og frihed til selv at bestemme over deres midler. Omkring 4.700 familier har det seneste år fået økonomisk tilskud til husleje og 2.000 personer har modtaget kontante engangsbeløb.

Derudover har Dansk Flygtningehjælp arbejdet med beskyttelse af udsatte grupper gennem rådgivning og hjælp til fordrevne familier og hjælp til lokalsamfund, der huser de fordrevne. Det drejer sig blandt andet om hjælp til husly, juridisk bistand og psykosocial assistance.

Photo Essay - Children At CFS

Photo Essay - Child At CFS

Photo Essay - Children Palying In CFS

Flere steder i Yemen har Dansk Flygtningehjælp drevet mobile børnecentre, der har givet et frihed og psysisk støtte til næsten 60.000 børn, der har været påvirket af konflikten. I de mobile centre kan børn få et frihed og mulighed for at bruge deres kreativitet i sikre omgivelser. Aktiviteterne i centrene har alle psykosociale elementer og er tilrettelagt for at hjælpe børnene med at bearbejde traumer, bekymringer og stress.

Derudover har Dansk Flygtningehjælp gennem hele konflikten haft et stort fokus på at overvåge og registrere overgreb på børn. Sidste år blev over 1.800 sager om grov vold, drab eller rekruttering af børnesoldater indberettet af Dansk Flygtningehjælp. Samtidig er der givet hjælp til oprettelsen af 150 lokalt baserede kommiteer til beskyttelse af børn. Deres formål er at identificere og skaffe hjælp til børn, som har brug for behandling for medicinsk eller psykologisk hjælp.  

Yemen Fact Sheet (1)