Alvorlig tørke i Somalia og Somaliland

Næsten 4,7 mio mennesker (38 pct af befolkningen) i tørke-ramte Somalia er i akut fare for at sulte, hvis de ikke får den nødvendige hjælp. Dansk Flygtningehjælp er hårdt i gang med at geare sin hjælp op, inden tusindvis af mennesker risikerer at blive hårdt ramt af tørken især i Puntland og Somaliland.
 
 

Dansk Flygtningehjælp har sammen med en række andre organisationer, gennemført en række undersøgelser i forskellige regioner i Puntland, Somalia. Vurderingen viser, at over 236.000 personer allerede er påvirket af den igangværende tørke – de fleste er enten kvægavlere eller bor i landsbyer. Det følger efter en fejlslagen høst to sæsoner i træk, på grund af udeblevet regn, hvilket betyder, at der nærmest ikke er vokset afgrøder frem – og det er meget vanskeligt at skaffe græs og vand til husdyrene.

"Vores medarbejdere er kommet tilbage med en meget bekymrende meldinger, hvis der ikke sker en hurtig indsats. I de fleste landbyer de besøgte, er 80 procent af berkerds (traditionelle somaliske vandreservoir, red.) i området udtørrede. Derudover er prisen på husdyr faldet til under halvdelen fra december 2015 og februar 2016, fordi der ikke er noget sted at sælge dem. Det påvirker mange af hyrderne, der baserer nærmest hele deres indtægt på salg af husdyr," siger Simon Nzioka, Dansk Flygtningehjælps landechef i Somalia.

Regeringen i Somaliland har allerede udsendt en appel om humanitær bistand, herunder mad, vand, medicin og husly til anslået 480.000 mennesker i de tørkeramte vestlige dele af regionen Somaliland og de østlige dele af Sanaag i Puntland. Myndighederne anslår, at en million mennesker er berørt af den igangværende tørke. Ligeledes har regeringen i den semi-autonome region Puntland også erklæret tørke og udstedt en indtrængende appel om international bistand.

Penge uddelt

Dansk Flygtningehjælp har allerede givet kontante overførsler af til omkring 300 husstande (bestående af 1.788 personer) i to landsbyer i Adwal region, hvilket kan dække deres udgifter i to måneder. Uddelingerne er målrettet hyrdesamfundene og bønderne, der har mistet deres levebrød og bliver internt fordrevne.

"Vi må gøre mere for at hjælpe de berørte lokalsamfund. Vi skal arbejde imod at hjælpe dem med at komme sig, sørge for de kan få en indtægt igen for at opfylde deres basale behov og derved síkre dem bedst muligt mod de negative virkninger af den igangværende tørke, "siger Simon Nzioka.

I Bari-regionen i Puntland, har Dansk Flygtningehjælp restaureret berkeds, hjulpet med at få fremstillet vanddunke, bygget latriner og restaureret et afgørende borehul. Dansk Flygtningehjælp har også konstrueret 50 latriner og bygget fire vandstationer i Mudug-regionen, og er ved at gennemføre projekter, hvor lokale kan hjælpe med at bygge infrastruktur, og dermed tjene penge til at overleve på tværs Bari, Mudug og Sanaag regioner, hvilket har hjulpet mere end 1.200 husstande.

Afgørende at handle hurtigt

Dansk Flygtningehjælp støtter op om appelerne udstedt af FN’s humanitære koordinator for Somalia, Peter de Clerk såvel som Somaliland og Puntland myndigheder om øget finansiering for afhjælpe de store humanitære behov fra nu af, og når den næste regntid kommer i begyndelsen af april, for at opveje tab fra den mislykkede 2015 høsten.

"Vi er nødt til at handle nu for at redde liv og sikre, at de berørte samfund hurtigt kan komme sig, når regnskyllet kommer. Vi opfordrer donorerne til at komme op med de nødvendige midler, der vil gøre det muligt for organisationer som Dansk Flygtningehjælp kan uddele nødhjælp til at løse de aktuelle behov, men samtidig sikrere, at vi linker det op til de langsigtede indsatser, så lokalsamfundene i Somalia er bedre rustede til situationer som denne, "siger Simon Nzioka.

Dansk Flygtningehjælp har været i Somalia siden 1997 og de behov som de fordrevne somaliere har, ved hjælp af forskellige nødhjælpsprogrammer, der dækker, vand, sanitet og hygiejne, anden basal nødhjælp, mad og indkomstskabende aktiviteter.