Foto fra hjemmesiden

DRC Dansk Flygtningehjælp igangsætter ny kampagne om coronavirus på 25 sprog

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får nødvendig information om Covid-19.
 
 

06.04.20

Danmark står i en situation, hvor myndighedernes respons på coronavirus har vidtrækkende konsekvenser for alle danskere. De informationer, som vi modtager fra myndighederne om coronavirus er afgørende for både vores måde at agere på og vores oplevelse af tryghed.

Men i DRC Dansk Flygtningehjælp oplever vi lige nu en meget stor usikkerhed blandt flygtninge og indvandrere i Danmark i forhold til at forstå̊ de budskaber, der løbende kommer fra de danske myndigheder.

Mange af disse borgere forstår ikke informationerne på grund af sproglige barrierer. Nogle forstår ikke dansk, og andre kan ikke læse - heller ikke på deres eget modersmål. Derfor har de også̊ helt forståeligt en række spørgsmål og bekymringer, som de gerne vil have svar på og rådgivning omkring.

For at hjælpe dem har DRC Dansk Flygtningehjælp derfor lavet en oplysningskampagne på 25 sprog. Kampagnen består af flere initiativer:

 • Hjemmesiden www.coronadenmark.dk hvor myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser er oversat.

 • en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om coronavirus.

 • en chatfunktion, hvor danskere med minoritetsbaggrund kan skrive til og få besvaret spørgsmål.

Fakta om kampagnen

 • Oplysningskampagnen gik i luften mandag den 6. april.
 • Kampagnen er støttet med 2,65 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.
 • Vores rådgivere benytter sundhedsfagligt materiale fra Sundhedsstyrelsen og har mulighed for at bruge Sundhedsstyrelsen som bagvagt, hvis de kommer i tvivl.
 • Politiet har afsat plads på deres informationsside www.coronasmitte.dk til et link til vores platform.
 • Vores oplysningskampagne lægger sig tæt op ad Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, og Udlændinge- og Integrationsministeriet (Styrelsen for International Rekruttering og Integration).
 • Vores platform vil håndtere 25 forskellige telefonnumre til rådgivning på 25 minoritetssprog samt adgang til chat på lige så mange sprog.
 • Vi har rekrutteret 33 tosprogede medarbejdere til at bemande hotlinen.
 • Vores rådgivere er sikret sundhedsfaglig sparring af medarbejdere fra Rigspolitiets egen hotline, som hver dag får opdateret sundhedsoplysninger fra Sundhedsstyrelsen.
 • Vores medarbejdere rådgiver ud fra sundhedsstyrelsens informationer og vejledninger.
 • Vores medarbejdere er oplært denne uge via webinarer af vores egne erfarne konsulenter.
 • Vi får desuden trykt plakater og flyers på alle 25 sprog med information om kampagnen. Disse distribueres bl.a. i udsatte boligområder, sprogcentre, frivillig-huse og minoritetsforeninger samt gennem vores eget netværk af frivillige og vores egne sprogskoler.
 • Der udsendes oplysning om kampagnen på mail og sociale medier rettet mod målgruppen såvel som professionelle, der er i kontakt med målgruppen.
 • Vi kommer til at dokumentere alle henvendelser, så vi efterfølgende har overblik over hvor mange, der benytter rådgivningen, på hvilke sprog, hvad de ringer om, og hvordan vi har hjulpet dem.