Milliondonation skal hjælpe flygtningebørn til et godt liv i Danmark

Dansk Flygtningehjælps MindSpring Kompetencecenter har netop fået en donation på 4,25 millioner kr. af Det Obelske Familiefond. Pengene skal bruges til at igangsætte et pilotprojekt til udvikling og afprøvning af det psykosociale program MindSpring for børn.
 
 

11.12.2016

Formålet med MindSpring Børnegrupper er at styrke flygtningebørnenes identitet og selvbillede, kendskab til eget følelsesliv, viden om reaktioner på stress og traumer, samt redskaber til at håndtere svære følelser i hverdagen. Derudover styrker MindSprings gruppeforløb børnenes tro på egne evner og giver mulighed for at dele svære oplevelser med andre børn i samme situation og dermed mulighed for meningsfulde relationer til andre flygtningebørn.

De nye MindSpring-grupper for børn skal over de næste 3,5 år udvikles og afprøves i op mod 20 kommuner over hele landet. I alt vil vi nå ca. 350 flygtningebørn i alderen 9-14.

Konsulent i MindSpring Kompetencecenter Anna Mathilde Jensen siger om donationen:

”Vi har længe ønsket os at udvikle MindSpring for børn. Vi kan se, at der er behov for et program i den kommunale integrationsindsats, der på en god og tryg måde kan adressere børnenes udfordringer i eksil. Derfor er vi utroligt glade for donationen fra Det Obelske Familiefond, der muliggør at vi nu kan søsætte et pilotprojekt for den yngre flygtningemålgruppe.”

I en kommentar fra Det Obelske Familiefond lyder det:

”Tidlig indsats og mental sundhed er vores to fikspunkter på det sociale område. Derfor er det helt indlysende for os at støtte MindSpring Børnegrupper. Projektet rammer direkte ind i hjertet af Det Obelske Familiefonds strategi.”

Om MindSpring

MindSpring Kompetencecenter har siden 2010 udviklet psykosociale gruppeforløb for nyankommne flygtningeforældre og -unge. Programmet kommer oprindeligt fra Holland, hvor man også netop er gået i gang med at udvikle forløb til børn. Det særlige ved MindSpring er, at deltagerne får mulighed for at tale om deres oplevelser med krig, flugt, og livet i eksil på deres modersmål. Forløbet er ledet af en frivillig MindSpring-træner, som selv har flygtningebaggrund og har gennemgået et 7 dages træningskursus hos MindSpring Kompetencecenter. MindSpring er således peer-to-peer baseret.

Læs mere her