Abdul Hamid Othman Idris, far til tre. Familien flygtede fra Aleppo til Damaskus, da deres hus og fabrik blev ødelagt af krigen.

For hver syrer, der vendte hjem i 2017, blev tre nye drevet på flugt

Hundredtusindvis af flygtninge risikerer at blive tvunget hjem til Syrien i 2018 på trods af fortsatte kampe og bombardementer. Men det vil sætte civiles liv på spil, advarer en række af de største internationale hjælpeorganisationer, der arbejder med den syriske krise, i en ny rapport, som udkommer i dag.
 
 

05.02.2018

Advarslen kommer samtidig med, at flere og flere politikere globalt set diskuterer, om de syriske flygtninge snart kan vende hjem, samtidig med at forholdene bliver vanskeligere i nabolandene, hvor størstedelen af Syriens flygtninge befinder sig. Den syriske regering har desuden vundet frem på slagmarken, hvilket nogle steder har ført til den fejlagtige opfattelse, at Syrien er sikkert for flygtninge at vende hjem til.

Rapporten, som er lavet af Dansk Flygtningehjælp, Norsk Flygtningehjælp, Red Barnet, Action Against Hunger, CARE International og International Rescue Committee, viser, at for hver syrer, der vendte hjem i 2017, blev tre nye drevet på flugt på grund af kampe. Antallet af syrere, der vendte hjem – og størstedelen af dem er stadig internt fordrevne – steg fra 560.000 i 2016 til 721.000 i 2017. Men samtidig flygtede omkring 2,4 millioner – hvilket er mere end 8.000 hver dag – fra deres hjem i de første ni måneder af 2017, og FN vurderer, at yderligere 1,5 millioner syrere vil blive tvunget på flugt i løbet af 2018.

Rapporten advarer også om, at det kan koste liv, hvis regeringer i Europa, USA og Mellemøsten tvinger syriske flygtninge tilbage og lukker grænserne for de flygtninge, der stadig forsøger at komme i sikkerhed. På trods af den ændrede militære situation i Syrien, er landet stadig skrøbeligt og farligt, som de seneste kampe i Idlib og det østlige Ghouta demonstrerer.

Selvom der i løbet af 2017 var færre kampe og mindre vold i nogle dele af Syrien, steg kamphandlingerne i andre regioner, hvor hundredvis af civile er blevet dræbt eller såret. Bomber fra luften, mortergranater og miner er stadig en daglig fare for de civile.

Alligevel er forholdene forværrede for de mange flygtninge i Jordan, Libanon og Tyrkiet, og der er mangel på genbosætningspladser - de såkaldte kvoteflygtninge - i mange andre lande. Derfor ender mange syrere, der forsøger at komme i sikkerhed fra kampene og bombardementer, med at tage farlige og illegale ruter for at søge sikkerhed fra krigen – eller føler sig tvunget tilbage til Syrien.

Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, der var i Syrien i begyndelsen af januar, siger:

“Sikre og bæredygtige hjemvendelser betyder, at du kan vende hjem til dit hus, være i sikkerhed og have adgang til eksempelvis vand, skoler og hospitaler. Jeg har netop selv været i Aleppo, Homs og Damaskus og kunne med egne øjne se ødelæggelserne og samtidig høre bomber falde i det fjerne. Uden en stabil politisk løsning på konflikten og garantier for folks sikkerhed og en genopbygning af landet, kan og skal vi ikke tvinge folk tilbage. Vi er nødt til at sikre, at tilbagevenden sker frivilligt, sikkert og bæredygtigt, ellers vil fremtiden ikke tilgive os og minde os om vores fejltagelser.”

Norsk Flygtningehjælps generalsekretær, Jan Egeland udtaler:

"Størstedelen af de syriske flygtninge og internt fordrevne lever under forfærdelige forhold. De vil meget gerne vende hjem, men deres tilbagevenden skal ske på et informeret grundlag, frivilligt, sikkert, hjulpet og beskyttet. Som situationen er nu, vil tilbagevenden hverken være sikker eller frivillig for langt størstedelen af dem, der er flygtet fra krigen og voldshandlingerne. Vi står klar til at hjælpe dem, der sikkert og frivilligt vender hjem, når der er en varig våbenhvile, deres rettigheder vil blive beskyttet og samfundet er genopbygget uden fare for, at krigen vender tilbage. I dag ser vi, selv i de områder hvor der er de såkaldte regionale og lokale våbenhviler, blodsudgydelser, hospitaler der bliver bombet og folk, der bliver slået ihjel.”

Rapporten kalder også på mere hjælp til de syriske flygtninge i Jordan, Libanon og Tyrkiet, hvor situationen for flygtningene er blevet forværret. Selvom disse lande har vist stor gæstfrihed over årene, betyder manglen på politisk vilje fra rigere lande til at tage deres del af ansvaret, at der er skabt en følelse blandt nabolandene, at det er helt fint, at de lukker deres grænser og tvinger folk hjem.

De rigere lande har ikke levet op til de forpligtelser, de gav på konferencerne i London, 2016 og Bruxelles, 2017. I 2017 formåede FN’s flygtningehøjkommissariat (UNHR) kun at tilbyde halvdelen af de genbosætningspladser, som de havde tilbudt sammenlignet med året før. Den amerikanske regerings beslutning om at neddrosle antallet af genbosætningspladser og nægte syriske flygtninge adgang til landet står for den største grund til faldet, men andre lande har heller ikke levet op til deres forpligtelser. Samtidig er politikere i Europa, mest nævneværdigt i Danmark og Tyskland, begyndt at diskutere muligheden for at sende syrere tilbage.

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet Danmark, siger:

”Mange syriske børn har krigens terror mejslet ind i deres sjæl og er dybt traumatiserede. Lige nu ser vi fortsat bomber falde i store dele af Syrien, og basale fornødenheder som skoler og hospitaler ligger i ruiner. Intet barn skal tvinges tilbage, før de kan være sikre på fred og sikkerhed, og før deres hjem og skoler er blevet genopbygget.”

Rapporten fastslår, at der er en massiv opgave foran os med at genopbygge Syriens ødelagte infrastruktur. Og en opgave, der kommer til at koste mange penge. Næsten halvdelen af dem, der er drevet på flugt i sydlige Syrien, som Norsk Flygtningehjælp har interviewet, siger, at deres hjem er blevet ødelagt i en grad, hvor de ikke umiddelbart kan genopbygge det. I de nordvestlige del af Syrien, fortæller kun en femtedel, at deres hus stadig står. Halvdelen af Syriens sundhedsfaciliteter er enten blevet ødelagt eller er lukkede som følge af krigen. En ud af tre skoler er ødelagte eller bliver brugt til andre formål.

Læs hele rapporten her.