Grækenland har i en årrække løftet en stor del af ansvaret for håndteringen af flygtningesituationen i Europa. Her fra Moria-lejren på Lesbos i 2019.

Europa har et fælles ansvar for at beskytte mennesker

Mens krisestemningen i EU breder sig på ny, maner DRC Dansk Flygtningehjælp til besindelse og minder om en både folkeretlig og medmenneskelig pligt til at beskytte mennesker på flugt. Adgangen til at søge asyl skal opretholdes, og europæiske lande bør finde sammen om langsigtede, solidariske og bæredygtige løsninger. Det er ikke en kriminel handling at krydse en grænse for at søge beskyttelse.
 
 

05.03.20

De nuværende begivenheder ved Tyrkiets grænse med EU viser, at de politiske tiltag, som situationen i 2015 og 2016 har afstedkommet, er kortsigtede og uholdbare. Hvis de seneste år i stedet var blevet brugt på at arbejde for en bedre, mere fair og grundig asylbehandling og en solidarisk omfordeling af asylansøgere mellem EU’s medlemslande, så lande som Grækenland ikke skulle stå alene med hele ansvaret, ville vi være bedre rustet til at håndtere situationen i dag.

EU er i sin gode ret til at sikre sin ydre grænse, men der er langt fra god og ordentlig grænsekontrol til den situation, vi nu ser på grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet, og en central del af arbejdet med at sikre EU’s grænse, er også at garantere en ordentlig asylbehandling. Det er muligt at håndtere den nuværende situation på en ansvarlig måde. Det første skridt er at gå væk fra krise- og undtagelsesretorikken og i stedet fokusere på rettigheder og bæredygtige løsninger, så mennesker, der søger beskyttelse fra krig, ikke mødes med tåregas og overdreven brug af magt.

Men selv om det er voldsomme billeder, vi ser fra EU’s grænse med Tyrkiet, er det vigtigt at huske proportionerne. For mens EU nu har fokus på at hjælpe Grækenland med at holde flygtninge og migranter ude, udspiller en voldsom humanitær krise sig i det nordvestlige Syrien, hvor op mod en million mennesker er drevet på flugt siden december, trængt op i hjørne uden mulighed for at søge i sikkerhed.

I fællesskab bør EU være i stand til at håndtere den nuværende situation på en human måde, men fokus skal være på at beskytte mennesker – ikke grænser.