Et af verdens mest ambitiøse partnerskaber vil give 25.000 unge jordanere og syriske flygtninge en bedre fremtid

Et nyt ambitiøst partnerskab vil give unge syriske flygtninge og udsatte unge jordanere bedre muligheder for at få uddannelse og job. Samarbejdets partnere er Novo Nordisk Fonden, Dansk Flygtningehjælp, Generations For Peace, INJAZ, Jordan River Foundation og Mercy Corps. Novo Nordisk Fondens generøse bevilling på 120 millioner kroner skal også bruges til at rejse yderligere midler fra den private sektor, de jordanske myndigheder og andre institutionelle donorer.
 
 

16.12.2019

Projektet skal udvikle og teste en bæredygtig metode, hvor man i stor skala med flere indsatser på en gang kan give unge i Jordan bedre muligheder for at få en god fremtid. Projektet vil vare i tre år, og det vil sætte en ny agenda for, hvordan store partnerskaber kan opnå markant bedre resultater ved at samarbejde på tværs af sektorer.

37% af unge på 15-24 år er arbejdsløse i Jordan. Til sammenligning er den globale ungdomsarbejdsløshed på gennemsnitligt 13%, og arbejdsløsheden blandt unge syriske flygtninge i Jordan er 84%. Hele 93% af de syriske kvinder i Jordan er i dag ikke på arbejdsmarkedet. En forbedring i unges uddannelsesparathed og erhvervsevne er derfor vigtig for at få en ung generation, som kan skabe forandringer i regionen. Dette er baggrunden for det ambitiøse partnerskabsprojekt, som har fået navnet RYSE (Resilient Youth, Socially and Economically Empowered). Ingen af parterne ville kunne gennemføre projektet alene. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, og målet er at hjælpe 25.000 unge. Projektet forventes at gå i gang 1. januar 2020.

Jordan påvirket af krigen i Syrien

Det store antal syriske flygtninge har været en markant belastning for Jordans i forvejen skrøbelige samfundsøkonomi. Ifølge FN’s flygtningeorganisation UNHCR er Jordan et af de lande, der er mest påvirket af krigen i Syrien. Af alle lande i verden har Jordan den næsthøjeste andel af flygtninge i forhold til indbyggertal. Der er 755.000 registrerede flygtninge i Jordan, hvoraf knap 665.000 er fra Syrien. Det svarer til omkring syv procent af landets befolkning. Det totale antal flygtninge er dog formentlig endnu højere, da mange flygtninge ikke er registrerede. Færre end 20% af de syriske flygtninge bor i flygtningelejre, mens mere end 80% bor i byerne side om side med lokalbefolkningen. Det giver et enormt pres på alle offentlige serviceydelser som skoler, hospitaler mm. Mange familier i Jordan lever under fattigdomsgrænsen, og mange forældre har følt sig tvunget ud i ekstreme tiltag for at klare sig – f.eks. børnearbejde eller at gifte deres børn væk i en tidlig alder. Men den store andel af unge i landet er også en mulighed for forandring, hvis de får adgang til uddannelse og jobtræning, der kan bidrage til samfundet og økonomien.

Et løft (RYSE) af en ung generation

Projektet RYSE består af tre hovedelementer. For det første vil der være fokus på at træne unges færdigheder og inspirere dem til at blive aktive deltagere og ledere i civilsamfundet. For det andet vil der være en omfattende indsats for at give unge relevante erhvervsevner og støtte til at blive stærke kandidater på arbejdsmarkedet. Familier med unge vil modtage skræddersyede støttetilbud i form af eksempelvis coaching, familierådgivning, økonomisk hjælp og individuelle handlingsplaner, der skal kickstarte deres karriere. For det tredje vil projektet identificere og finde fælles løsninger på de formelle barrierer, der forhindrer unge i at blive aktive deltagere i civilsamfundet og arbejdsmarkedet. At skabe et miljø, der aktivt inkluderer unge, er kritisk for, at projektet bliver en succes på den lange bane.

 “Vi er meget stolte over at skulle implementere et så omfangsrigt projekt, som bliver vores største private partnerskab nogensinde,” siger Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Charlotte Slente på konsortiets vegne. ”Den langvarige krig i Syrien har sat livet på pause for mange syrere og udsatte jordanere. Det er afgørende for deres fremtid, at mindst 25.000 unge nu bliver støttet med uddannelse og jobtræning,” slutter Charlotte Slente.

Partnerne i projektet

  • Dansk Flygtningehjælp vil være tovholder i partnerskabet og overordnet ansvarlig for projektet. Dansk Flygtningehjælp vil endvidere blive ansvarlig for den overordnede kontakt til Novo Nordisk Fonden, implementering af dele af alle tre hovedindsatser og eneansvarlig for projektet i flygtningelejren Azraq.
  • Generations For Peace vil stå for at få unge engageret i civilsamfundet uden for flygtningelejrene. Der vil bl.a. være fokus på kunst og sport. Generations For Peace vil også stå for at træne lærere, ungdomsvejledere og NGO-medarbejdere i forandringsledelse.
  • Dansk Flygtningehjælp og Generations For Peace vil sammen med Mercy Corps stå for at støtte familier med økonomisk uddannelse.
  • Jordan River Foundation vil også stå for at få unge engageret i civilsamfundet uden for flygtningelejrene. Deres fokus vil være fortalerarbejde, innovation og teknologi, og de vil også uddanne trænere, ungdomsvejledere og NGO-medarbejdere i forandringsledelse.
  • Mercy Corps vil stå for at få unge engageret i civilsamfundet i flygtningelejren Zaatari.
  • INJAZ vil stå for træning i skoleorienterede evner og erhvervsparathed.

”Unge har en utrolig evne til at forblive positive og motiverede, og de unge syriske flygtninge i Jordan er ingen undtagelse. Jeg er meget imponeret over det enorme arbejde, vores partnere har lagt i at skabe dette projekt, som vil forbedre unge flygtninges mulighed for at realisere deres håb og drømme,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område.

Partnerne vil samarbejde omkring en markedsundersøgelse og engagere den private sektor i den for at styrke programmet yderligere. Dansk Flygtningehjælp vil lede arbejdet med at kortlægge barrierer og muligheder for selvforsørgelse, der følges af en grundig gennemgang og advocacy-tiltag af resultaterne af konsortiets deltagere.  Konsortiet vil overdrage alle erfaringer til de lokale og nationale myndigheder.

RYSE implementeres i et tæt samarbejde med den jordanske regering og den lokale, private sektor.

Mobilisering af yderligere midler under Global Refugee Forum

Dansk Flygtningehjælp vil fremlægge projektet under FN’s globale flygtningeforum, Global Refugee Forum, hvor ledende repræsentanter for bl.a. stater og organisationer vil mødes i Genève d. 17.-18. december. Hovedtemaerne på det globale flygtningeforum er bl.a. uddannelse, job og selvforsørgelse. Det er håbet at rejse endnu flere midler til projektet og på sigt udvide metoden til andre dele af verden for at få bæredygtige løsninger i flygtningesagen højt på dagsordenen.