Arkivfoto

DRC opretholder støtte til flygtninge og fordrevne verden over under COVID-19

Selv om fremtiden ser dyster ud under COVID-19-krisen, vil DRC Dansk Flygtningehjælp – som en af verdens største fordrivelsesorganisationer – forblive i de 40 lande, hvor vi er og fortsætte arbejdet i videst muligt omfang.
 
 

15.04.20

Støt DRC's arbejde med at forebygge og bekæmpe COVID-19 i verdens flygtningelejre

Flygtninge og fordrevne er nogle af verdens mest sårbare og udsatte mennesker, og derfor fortsætter vi vores nuværende hjælpeprogrammer i det omfang, det er muligt.

Men situationen er også ny og kræver nye løsninger. Derfor har vi igangsat nye aktiviteter og programmer rettet mod forebyggelse og bekæmpelse af COVID-19. Mange flygtninge og fordrevne bor i overbefolkede lejre med ringe adgang til rent vand, sanitet og sundhedsydelser og uden mulighed for at holde afstand, hvilket udgør stor risiko for, at coronavirus kan spredes hurtigt og ukontrolleret.

Derfor bygger vores tilgang og tilpassede aktiviteter på fire søjler: beskyttelsesaktiviteter såsom psykosocial hjælp og stresshåndtering, vand, sanitet og hygiejne (WASH), koordination og ledelse af flygtningelejre (CCCM) samt uddeling af basale fornødenheder såsom mad, hygiejneartikler og kontanter.

Landespecifikke aktiviteter

I flere lande har vi allerede igangsat nye aktiviteter eller tilpasset eksisterende programmer og projekter.

Det er for eksempel tilfældet i Bosnien-Hercegovina, hvor vi har oprettet isolationsfaciliteter og anskaffet værnemidler samt basalt hospitalsudstyr. Derudover koordinerer vi også med de lokale sundhedsmyndigheder.

I Sydsudan uddeler vi nu hygiejnepakker med blandt andet håndsprit og sæbe. Vi yder også psykosocial hjælp og støtte til især kvinder, der er i risiko for kønsspecifik vold og menneskerettighedskrænkelser på grund af isolation og manglende omgang med andre mennesker.

I Nigeria har vi opsat håndvaske ved uddelingsområder, og vi udfører temperaturtjek på mennesker, når de kommer for at modtage nødhjælp. Derudover gør vi meget for at tale med de lokale ledere for at sprede budskabet om, hvorfor afstand og god hygiejne er vigtigt for at forebygge coronasmitte.

I flygtningelejre i Etiopien er vi gået i gang med at bygge nye afdelinger til maduddeling, hvor der er bedre plads og dermed bedre mulighed for at opretholde den nødvendige afstand mellem mennesker. Derudover har vi også igangsat oplysningskampagner om, hvad coronavirus er, og hvordan smitten forebygges. Vi går både fra dør til dør og taler med lejrenes beboere, men vi bruger også de lokale radiostationer til at sprede budskabet til så mange mennesker som muligt.

I Cox’s Bazar i Bangladesh ligger en af verdens største flygtningelejre, hvor omkring 900.000 rohingyaer bor under trange og fattige kår. Her støtter vi op om aktører, der udfører helbredsydelser og sundhedsoplysning. Oplysningsseancerne foregår i små grupper eller på større områder, hvor der er tilstrækkelig med plads til, at lejrens beboere ikke står for tæt.

I Yemen brødføder vi hver måned mad til op mod 800.000 mennesker, og vi er klar til at opskalere vores støtte, hvis der bliver behov for det som følge af en eventuel coronasmitte. Vi er allerede begyndt at gå fra dør til dør for at oplyse og informere flygtninge om smitten, og vi har fået trykt plakater med information om hygiejne og forebyggelse, som hænger ved udleveringsstederne, hvor vi når mange mennesker.