Mange kvinder og piger i Nigeria risikerer at blive udsat for overgreb. Dansk Flygtningehjælp arbejder med at beskytte dem og hjælpe dem til at få et værdigt liv (Foto: Dansk Flygtningehjælp)

Danmarks Indsamling skal hjælpe piger i Nigeria

”Styrk verdens piger” er temaet for årets Danmarks Indsamling. Og pengene skal blandt andet gå til at hjælpe piger i Nigeria, der har været udsat for kidnapning, voldtægt og tvangsægteskaber.
 
 

28-01-2019

Når hele Danmark lørdag aften samles om årets Danmarks Indsamling på DR1, så er det verdens udsatte piger, der bliver samlet penge ind til.

For retten til at være barn, gå i skole og leve i tryghed forsvinder ofte, når fattigdom, krig og konflikter rammer et land. Og for mange piger betyder det et liv, hvor de udsættes for overgreb, mishandling, kidnapninger, børneægteskaber, tidlige graviditeter og slaveri.

Dansk Flygtningehjælp er blandt de 12 organisationer bag Danmarks Indsamling og vil med penge fra årets indsamling hjælpe udsatte piger i Nigeria.

Nana blev tvangsgiftet og voldtaget

Én af dem, der har brug for hjælp, er Nana Ajok. Som 16-årig blev hun tvangsgiftet med en fremmed mand, som hun boede sammen med i fire år. Hun blev tvunget til arbejde og har gentagende gange været udsat for voldtægt.

Det lykkedes hende at flygte med sine to børn, og hun bor i dag i en lejr for internt fordrevne. Men siden ankomsten i lejren har hendes lille familie levet som udstødte. Hun bliver udsat for hån og er stemplet som en ven af fjenden, og hendes børn kaldes uægte.
- Jeg har lidt meget og alt, hvad jeg vil have, er fred. Jeg vil bo i et samfund, hvor mine børn og jeg bliver accepteret af alle, forklarer Nana Ajok.

Dansk Flygtningehjælp med nyt projekt i Nigeria

Nana Ajoks historie er desværre ikke enestående. I 2017 udsatte den væbnede gruppe Boko Haram mindst 7.000 kvinder for kidnapning, tvangsægteskab og voldtægt, samt rekruttering til at blive selvmordsbombere.

Det er piger og kvinder som dem, Dansk Flygtningehjælp vil hjælpe med et nyt projekt. Med midler fra årets Danmarks Indsamling vil Dansk Flygtningehjælp give pigerne beskyttelse, uddannelse, psykosocial støtte og etablere en mentorordning, så de kan rejse sig igen og få et værdigt liv med en fremtidelvmordsbombere.

Og pengene rækker langt: For 50 kroner kan en pige få en skoleuniform og sko. Og en donation på 150 kroner vil sikre halvanden måneds intensiv psykosocial støtte til en traumatiseret ung pige.

Fakta om Danmarks Indsamling

  • Én gang om året går 12 humanitære organisationer og DR sammen og samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at nå nogle af FN’s verdensmål.
  • I 2019 sætter Danmarks Indsamling særligt fokus på mål 5 om ligestilling mellem kønnene.
  • I alt samles der ind til 12 projekter i 12 lande på tre kontinenter.