Flygtningelejr nær Cox's Bazar, Bangladesh. Arkivfoto.

Beskyttelse af fordrevne mennesker må ikke glemmes under COVID-19-pandemien

Den nye coronavirus COVID-19 diskriminerer ikke. Men selv om den rammer mennesker på stort set hele kloden, er flygtninge og fordrevne – der tilhører nogle af verdens mest udsatte og sårbare mennesker – i stor risiko for at blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af konsekvenserne af den nuværende situation. DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at adgang til beskyttelse og humanitær hjælp skal opretholdes, og at den nuværende krisesituation ikke må bruges som påskud for diskriminerende tiltag eller for at hindre adgangen til at søge asyl.

27.03.2020

Det nuværende COVID-19-udbrud udgør en trussel mod alle mennesker. Men der er en stor risiko for, at det vil ramme flygtninge og fordrevne hårdere på grund af eksisterende sårbarheder såsom kroniske sygdomme, begrænset adgang til sundhedsydelser samt rindende vand og basal sanitet og hygiejne. Derudover forstørres risikoen yderligere af den overbefolkning, der karakteriserer mange lejre og bosættelser, og som gør det næsten umuligt for beboere at holde afstand.

I en situation som den nuværende er det vigtigt at sikre, at flygtninge og fordrevne bliver inkluderet i nationale planer og responser, så de bliver garanteret adgang til både præventive, behandlende og helende sundhedsydelser samt hygiejneartikler og anden støtte. Derudover er det vigtigt, at eventuelle begrænsninger i bevægelsesfrihed implementeres på en måde, der ikke diskriminerer.

DRC Dansk Flygtningehjælp bakker fuldt ud op om nationale indsatser for at inddæmme spredningen af COVID-19, men i visse indsatser bliver vores adgang til sårbare mennesker betragteligt indskrænket, og det skaber hidtil usete udfordringer for vores operationer. Lukkede grænser og nedlukninger af hele samfund, som vi ser i en række lande verden over, gør det vanskeligt at bringe nødhjælp ud. Vi opfordrer alle regeringer til at sikre, at livsvigtige nødhjælpsprogrammer i videst mulig udstrækning kan opretholdes.  

DRC Dansk Flygtningehjælp understreger, at adgangen til at søge asyl må sikres, og at princippet om, at flygtninge ikke må hjemsendes til forfølgelse, må og skal respekteres – ikke mindst i krisetider. De krisetiltag, som netop nu bliver implementeret for at beskytte den offentlige sundhed, må ikke være ude af proportioner, de bør ikke diskriminere, og de må aldrig hindre adgangen til beskyttelse af mennesker på flugt. De fravigelser, vi allerede har set i enkelte lande, må ikke danne præcedens for, at andre lande tilsidesætter deres internationale beskyttelsesansvar i ly af COVID-19-krisen.

Coronavirus diskriminerer ikke, og vi er alle potentielle bærere af virusset. Den nuværende situation må derfor ikke bruges som påskud til at forfølge eller politisere allerede marginaliserede og sårbare befolkningsgrupper eller til at frasige sig sit internationale ansvar som for eksempel ansvaret for at opretholde adgangen til asylprocesser og andre former for beskyttelse.

DRC Dansk Flygtningehjælp tager det globale udbrud af COVID-19 meget seriøst. Vi har nøje overvåget spredningen af virusset på tværs af vores operationer siden udbruddets tidlige faser, og det vil vi fortsætte med, især som pandemien spreder sig i regioner med svage sundhedssystemer. Det udgør en betydelig risiko for samfundene – heriblandt mange flygtninge og fordrevne. Vi gør vores ypperste for så vidt muligt at opretholde vores arbejdsgange, og vi fokuserer netop nu på at omlægge programmer i alle de lande, vi arbejder i, så vi er forberedte og klar til at reagere, når og hvis et udbrud rammer.

DRC Dansk Flygtningehjælps kerneopgave er at yde beskyttelse til befolkningsgrupper, der er påvirket af fordrivelse. I den nuværende situation, hvor disse befolkningsgrupper er blandt de mest udsatte og i risiko for at blive uforholdsmæssigt hårdt ramt, må beskyttelsen af disse befolkningsgrupper ikke glemmes.