Overenskomster

Her finder du links til de overenskomster, som gælder for din ansættelse i Dansk Flygtningehjælp.