INTERNATIONALT BEREDSKAB

 
 

Dansk Flygtningehjælps Beredskabsliste udsender med kort varsel højt kvalificerede og erfarne specialister til FN’s nødhjælpsopgaver i hele verden.

Dansk Flygtningehjælps Beredskabsliste består af ca. 350 medlemmer. De er klar til at tage på nødhjælpsmissioner for FN-organisationerne med 72 timers varsel.

For at komme på Beredskabslisten kræves en profil med relevant uddannelse samt erfaring indenfor internationalt nødhjælpsarbejde.

Beredskabslisten modtager ansøgninger om medlemskab ca. to gange om året. Ansøgningsperioder og link til ansøgningsprocessen findes på vores engelske hjemmeside www.drc.ngo.

Nærmere information om medlemskab af Beredskabslisten og ansøgning kan ligeledes findes på vores engelske hjemmeside www.drc.ngo.