Niger

 
 

Baggrund

Den humanitære situation i Niger er kompleks og er et resultat af en kombination af en række faktorer. Landet og dets indbyggere lever i konstant usikkerhed om hvor deres næste måltid skal komme fra og mange lider af underernæring, men er samtidig udsat for naturkatastrofer som oversvømmelser og tørke såvel som forskellige epidemier, inklusive kolera, mæslinger og meningitis. Niger står desuden overfor to store humanitære kriser forbundet med væbnede konflikter i to nabolande: i Tillabéry-regionen på grænsen til det nordlige Mali og i Diffa-regionen på grænsen til det nordøstlige Nigeria.

Konflikten i det nordlige Mali startede i 2012 og har genereret massive flygtningestrømme til Niger, særligt i tre flygtningelejre: Tabarey-Barey, Mangaizé og Ayorou i Tillabéry-regionen. Antallet af maliske flygtninge anslås i dag til at være 57.405 mennesker, og 35.522 af disse lever i Tillabéry-regionen. I marts 2017 erklærede den nigerske regering undtagelsestilstand i forskellige områder af Tillabéry- og Tahoua-regionerne på grund af usikkerheden omkring konflikten, hvilket gjorde det endnu vanskeligere for flygtninge og værtsbefolkningen at klare udfordringerne.

I Diffa-regionen er den humanitære situation også en stor udfordring. På grund af Boko Harams vedvarende tilstedeværelse og overgreb i Lake Chad-regionen siden 2013 og særligt siden de første angreb på nigersk grund i Diffa og Bosso i februar 2015 har  mange mennesker været nødt til at flygte.. Antallet af internt fordrevne kom oveni et stort antal nigerianske flygtninge og tilbagevendte nigere, og det øgede presset på værtssamfundene. Disse befolkningers modstandsdygtighed, som allerede var svækket på grund af fattigdom og mangel på adgang til grundlæggende services allerede før krisen startede, er blevet forværret af disse massive fordrivelser og af undtagelsestilstanden, som har været opretholdt siden februar 2015. Denne vanskelige kontekst fortsætter med at svække disse befolkningers modstandsdygtighed.

Disse kriser skaber øget behov for humanitær assistance, hvor især tag over hovedet, diverse nødhjælpsartikler, , uddannelse og beskyttelse er vigtigt. FNs kontor for koordination af den humanitære hjælp (OCHA) anslår at antallet af mennesker, der behøver en eller anden form for humanitær assistance i Niger vil stige fra 1.9 millioner i 2017 til 2.2 millioner i 2018 (Humanitarian Bulletin Juli-September 2017).

Diffa
Umiddelbar nødhjælp: DFH/DDG yder nødhjælp til mennesker drevet på flugt af den væbnede konflikt gennem uddelinger af pakker til at sikre tag over hovedet og andet nødhjælp samt gennem individuel beskyttelsesassistance inden for de første to uger af deres fordrivelse.

Anden nødhjælp: DFH/DDG hjælper også sårbare befolkningsgrupper, som har været drevet på flugt i mere end tre måneder eller tidligere har modtaget støtte såsom diverse nødhjælpspaker.

Fødevarer og ernæring: DFH/DDG uddeler mad til flere end 30.000 udsatte mennesker i N’Guigmi-området og tjekker spædbørn på mellem 6 og 23 måneder for underernæring.

Diffa / Tillabéry
Beskyttelsesovervågning, assistance og informationsdeling med partnere: sårbare personer, som har været udsat for overgreb identificeres og modtager individuel hjælp og/eller bliver henvist til partnere så de kan modtage specialiceret hjælp. Rapporter om beskyttelsesrisici identificeres og udgives samt bliver delt med samarbejdspartnere.

Tillabéry
Indkomstskabende aktiviteter: DFH/DDG støtter kvinder og udsatte ungdomsgrupper ved at stille landbrugsværktøjer  (såsom frø og gødning) til rådighed og underviser dem i landbrugsteknikker for at gøre produktionssystemerne mere robuste overfor klimaændringer. DFH/DDG støtter også grupper, der arbejder med lån til såvel landsbyer som enkeltpersoner, så lokalsamfundene får stillet resourcer til rådighed, som kan investeres i økonomiske aktiviteter.

Grænsesikkerhed: Siden 2014 har DFH/DDG implementeret et program for grænsesikkerhed i Liptako-Gourma; en grænseregion, der omfatter dele af Mali, Burkina Faso og Niger. Aktiviteter handler om at opbygge tillid og fremme dialog og informationsdeling mellem forskellige befolkningsgrupper, myndigheder og sikkerhedsstyrker på tværs af grænser. DFH/DDG styrker også grænsestyrkernes kapaciteter gennem træning og ved at stille udstyr og infrastruktur til rådighed. Befolkningsgrupper bliver også trænet i konflikthåndtering og risici i forbindelse med våben.

Research om blandede migrationsstrømme
Niger er et transitland, som står overfor væsentlige blandede migrationsstrømme (mixed migration). Migranter og flygtninge oplever en række sårbarheder og beskyttelsesrisici på deres rejser, og disse bliver dokumenteret af Mixed Migration Mechanism Monitoring Initiative (4Mi) i Mali og Niger.

Se research og publiceringer om Mixed Migration (på engelsk)

Donorer:

 

Danida Logo

 Eu Echo Logo 

Mfa Netherlands Logo

 

 Unhcr Logo

 

 

Us Aid Logo

 Us Dos Logo

 

 

 

 World Food Programme Logo