Centralafrikanske Republik

 
 

Den nuværende humanitære situation i Den Centralafrikanske Republik (CAR) er alvorlig som et resultat af flere års væbnede konflikter samt en strukturelt svag statsstruktur og mangel på offentlige tjenester. Befolkningen lider af daglig vold og udbredte menneskerettighedskrænkelser, herunder tortur, seksuel vold, henrettelser udenom retssystemet og en række forsvindinger. På trods af en igangværende fredsproces og politisk overgang, som førte til valg i marts 2016, er der ikke nået en omfattende og inklusiv politisk løsning, og hovedårsagerne til vold i landet forbliver stort set uadresserede.

Disse omfatter:

  1. Manglen på et effektivt, fungerende statsapparat, der leverer basale tjenester til befolkningen
  2. Lande i regionen der forsøger at beskytte deres økonomiske og politiske interesser; og
  3. Lokale aktører, der søger personlig gevinst ved at mobilisere ungdommen til at deltage i væbnede grupper, på baggrund af uretfærdig behandling og en følelse af marginalisering.

Den væbnede konflikt forværrer eksisterende religiøse og etniske opdelinger mellem samfund og underminerer forsøgene på at skabe fred. Fra midten af ​​2016 og i løbet af 2017 betød en forværring af konflikten at flere mennesker blev drevet på flugt. Ifølge UNHCR er der i januar 2018, 688.700 internt fordrevne, og 542.380 flygtninge fra CAR i Cameroun, Tchad og DR Congo. Den eskalerede væbnede konflikt betyder alvorlige trusler mod befolkningen og begrænser humanitære organisationers adgang og mulighed for at yde humanitær hjælp. CAR er nu verdens næstfarligste sted at levere humanitær bistand. I 2017 alene var der 230 hændelser rettet mod humanitære aktører, og 12 hjælpearbejdere blev dræbt.

Dansk Flygtningehjælp har arbejdet med fordrevne og kriseramte befolkninger i CAR siden 2007. Fra 2007 til 2012 gennemførte Dansk FLygtningehjælp en lang række aktiviteter, der dækkede beskyttelse, uddannelse, rehabilitering, fødevaresikkerhed og muligheder for at folk kunne tjene penge til at leve for. I 2012 brød volden løs igen og efter kuppet i marts 2013 omdannede Dansk Flygtningehjælp sine aktiviteter til nødhjælp, beskyttelse og social samhørighed. Dansk Flygtningehjælp arbejder med den del af befolkningen, som er drevet på flugt eller på andre måder lider under konfliktniveauet i de mest udsatte nordvestlige provinser Ouham og Ouham-Pende, der grænser op til Cameroun og Tchad, med det formål at styrke yde beskyttelse og sikre bæredygtige og langsigtede løsninger. Derudover støtter Dansk Flygtningehjælp økonomisk genoprettelse i hovedstaden Bangui, hvor mange fordrevne er vendt tilbage til og der samtidig er mange internt fordrevne, der lever under ekstremt usikre forhold, unge udsat for en masse risici og ikke mindst store problemer med at sikre beskyttelse og en indtægt til at leve for.

Et af Dansk Flygtningehjælps vigtigste programmer er en yderst innovativ og anerkendt såkaldt hotline en meget nyskabende og værdsat telefonisk hotline, der dækker hele landet og gør civilbefolkningen i stand til at indberette overgreb. De kan modtage rådgivning og samtidig hjælpe linjen med at skabe overblik over brud på menneskerettighederne i landet. Oplysninger, som Dansk Flygtningehjælp sammen med andre humanitære organisationer kan agere overfor menneskerettighedskrænkelser.

I landbrugsområderne giver Dansk Flygtningehjælp væsentlig støtte til fødevareproduktion og andre aktiviteter, der skaffer brød på bordet og indtægt til næsten 100.000 mennesker, der er ramt af konflikten. Dette sker gennem uddeling af såsæd, redskaber og husdyr og gennem indkomstgenererende projekter.

Dansk Flygtningehjælp udfører også beskyttelsesaktiviteter og gennemfører dialogprocesser for at understøtte befolkningen og lokalsamfund med at leve sammen i et land, der ellers er splittet af konflikter. Når voldsniveauet falder og de internt fordrevne og flygtningene begynder at vende hjem, følger Dansk Flygtningehjælp dem i processen og hjælper med husly, landbrugs- og husdyrforvaltning og hjælp til at starte små virksomheder op. I dette komplekse miljø arbejder Dansk Flygtningehjælp med forskellige partnere for at styrke de hjemvendte samt lokalbefolkningens livsvilkår.

Læs et eksempel på, hvordan vi midt i den humanitære krise hjælper folk med gennem kreative og innovative løsninger at skabe sig en indkomst (på engelsk)