Cameroun

Dansk Flygtningehjælp åbnede landekontor i Cameroun i oktober 2017. Dansk Flygtningehjælps hovedprojekt i Cameroun sigter mod at indsamle og analysere information om konfliktdynamik og beskyttelsesrisici, herunder grænseoverskridende bevægelser mellem Den Centralafrikanske Republik og Cameroun. Dansk Flygtningehjælp arbejder på at styrke beskyttelsesmiljøet for sårbare befolkninger i Cameroun, og gøre det muligt at informere fremtidige humanitære organisationer om situationen i Cameroun.

Læs mere på vores engleske site drc.ngo