Burkina Faso

 
 

Baggrund

Burkina Faso har huset flygtninge fra Mali siden 2012 pga. den vedvarende krise i deres hjemland. I April 2017 boede 33.056 maliske flygtninge i Burkina Faso og 90% af disse havde slået sig ned i Sahel-regionen tæt på den maliske grænse. De fleste flygtninge i denne region bor i lejre og 8.801 flygtninge bor i lokalsamfund.

Siden 2013 har Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group fordelt sit arbejde på 32 landsbyer i Soum og Oudalan-provinserne, som ligger i Sahel-regionen i Burkina Faso. Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group arbejder på at forbedre levevilkårene for de maliske flygtninge og for værtsbefolkningen i Sahel-regionen ved at yde nødhjælp og styrke områdernes robusthed.

Nødhjælp

Fødevaresikkerhed
De nytilkomne flygtninge har gjort de knappe ressourcer endnu sjældnere og det har gjort både flygtninge og lokalsamfundene mere sårbare. Antallet af husstande, der lider af mangel på mad er steget fra 19% i 2016 til 26% i 2017. Derfor implementerer Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group madprojekter for at komme fødevaremanglen til livs i regionen og for at mindske de spændinger, der kan opstå pga. De manglende ressourcer.

Beskyttelse
Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group kæmper for at opretholde menneskerettigheder ved at overvåge og identificere mennesker, der har været udsat for vold, udnyttelse, diskrimination, mishandling, eller er blevet forsømt på anden vis. Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group støtter eller giver personlige henvisninger til disse udsatte grupper for at sikre at de har adgang til basisydelser uden at opleve diskrimination og for at styrke lokalsamfundene.

Beskyttelse af børn
Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group forhindrer misbrug af børn, mishandling, udnyttelse og de værste former for arbejde. Et andet område, der er centralt i Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Groups arbejde i Burkina Faso er at sørge for at børn har adgang til uddannelse.

Nødhjælpsuddannelse
I 2015-16 var kun 49,9% i Sahel-regionen tilmeldt skole modsat de 86,1% Burkina Faso has tilmeldt på landsplan. Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group kæmper for at opretholde denne grundlæggende rettighed for børn og prøver at mindske skolefrafaldet ved at aktivere, identificere og henvise sårbare børn. Derudover støtter de unge kvinder og uddeler materiale til hygiejne og sanitet. Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group hjælper også skoler med udstyr og møbler.

Vand, sanitet og hygiejne
Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group er fortalere for en innovativ tilgang, der ser på behov og derefter sørger for opførelse og vedligeholdelse af vand, sanitet og hygiejneinfrastruktur. Lokalsamfund bliver direkte involveret og materialerne og værktøjerne bliver købt lokalt for at sikre at Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Groups indgriben er bæredygtig og vedvarende.

Holdbare løsninger

Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group forsøger at hjælpe udsatte unge, særligt flygtninge, ved at give dem faglig træning og redskaber til at komme i gang med at tjene deres egne penge.

På den langsigtede bane forsøger Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group at gøre noget ved årsagerne til konflikter og dem, de fordriver ved at opfordre til socialt fælleskab i lokalsamfundene. Gennem forskellige aktiviteter og træning bliver lokalsamfund, flygtninge og lokale myndigheder ført sammen.

Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group arbejder også sammen med lokale og nationale myndigheder i Burkina Faso for at styrke deres evner når det kommer til at hjælpe mennesker i alle områder og for at gøre deres indgriben mere bæredygtig.

Grænsesikkerhed
Siden 2014 har Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group implementeret et grænsesikkerhedsprogram i Liptako-Gourma, en grænseregion, der omfatter dele af Mali, Burkina Faso og Niger. Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group arbejder på at skabe tillid og fremme dialog og informationsdeling mellem samfund, myndigheder og sikkerhedsstyrker på tværs af grænser. Dansk Flygtningehjælp/Danish Demining Group styrker også grænsemyndighederne gennem træning og ved at stille udstyr og infrastruktur til rådighed. Lokalsamfund bliver også trænet i at håndtere konflikter og risici, der kan opstå i forhold til våben og sprængstof.