Tunesien

 
 

Dansk Flygtningehjælp har siden foråret 2011 arbejdet med at assistere den strøm af flygtninge, der krydsede grænsen fra Libyen til Tunesien, som følge af den igangværende konflikt i Libyen.

Flygtningene fra Libyen er dels libyere, der er kommet til Tunesien på grund af vold og forværrede kampe i deres oprindelsesområde, og migrantarbejdere fra bl.a. Afrika og Asien, der til konflikten brød ud, opholdt sig i Libyen for at arbejde.

4000 af de flygtede migrantarbejdere har fundet beskyttelse i Shousha flygtningelejren i Tunesien. Her arbejder Dansk Flygtningehjælp bl.a. med at give flygtningene nye færdigheder, informere dem om deres rettigheder og  rådgive dem. Dansk Flygtningehjælp har desuden fokus på særligt udsatte flygtninge.

Størstedelen af de libyske flygtninge, der er i Tunesien, (95%) har fundet husly hos tunesiske værtsfamilier. Mange af de tunesiske værtsfamilier er derfor vokset fra en gennemsnitlig husstand på 7 til nu at skulle brødføde helt op til 33 personer. Dansk Flygtningehjælp uddeler derfor basale nødhjælpspakker i form af f.eks. tæppe og køkkenredskaber til ca. 3000 af disse familier.

Dansk Flygtningehjælp i øjeblikket i gang med at kortlægge gruppen af flygtninge i Tunesien samt deres mest akutete behov. Det sker for at kunne målrette den humanitære indsats i landet bedst muligt. Målet er at få en større forståelse for de problemer, de libyske familier møder, samt de metoder de må tage i brug for at klare et liv på flugt. Derudover ønsker Dansk Flygtningehjælp at få en større forståelse for kapaciteten og begrænsningerne i den tunesiske værtsbefolkning.

Kortlægningen skal specifikt dokumentere den demografiske struktur i den pågældende befolkningsgruppe, skabe overblik over fordelingen af flygtningene ud fra deres oprindelsesbaggrund, identificere de mest sårbare grupper og deres problemer og opnå en større forståelse for de behov, de har for assistance og beskyttelse.

Donorer og partnere: UNHCR, OFDA