Sudan

 
 

Baggrund
Dansk flygtningehjælp har arbejdet i Sudan siden 2004 og hovedsageligt fokuseret på konflikten i Darfur. Denne konflikt betegnes som en ’sikkerhedskrise’ på grund af omfanget og niveauet af voldshandlingerne mod civile.

Flere end 6 millioner mennesker har behov for humanitær hjælp i Sudan, hvilket skyldes en serie af inter-relaterede problemstillinger, heriblandt flerdimensionelle konflikter (især med baggrund i kvægbrug og landbrugsressourcer), kriminalitet, usikkerhed, klima, utilstrækkelig hjælp fra myndighederne og enorme antal af internt fordrevne flygtninge.

Op imod 2,6 millioner mennesker er i øjeblikket fordrevet fra deres hjem, heriblandt er 600.000 flygtet til nabolandene (Chad, Sydsudan og Etiopien) og omkring 2 millioner bor i flygtningelejrene i Darfur.

Gennem 2013 er 380.000 mennesker blevet fordrevet fra deres hjem i Darfur. Denne tendens er eskalerende og alene i det første kvartal af 2014 er mere end 200.000 mennesker i Darfur blevet fordrevet som følge af en intensivering af den væbnede konflikt i området (UNOCHA/maj 2014).

Om programmet
Dansk Flygtningehjælps program har base i Central Darfur, mere specifikt i Zalingei korridoren. Programmets formål er at etablere bæredygtige løsninger i de konfliktramte områder gennem brugerdrevne interventioner, projekter til forbedring af lokalbefolkningens levevilkår og støtte til lokale infrastrukturprojekter. Dansk Flygtningehjælp giver også støtte til livredende projekter når det er nødvendigt.

Programmet fokuserer primært på de konfliktramte befolkningsgrupper som bor udenfor flygtningelejrene i de rurale områder og dernæst på de internt fordrevne flygtninge som bor inde i lejrene. Dansk Flygtningehjælps primære aktiviteter omfatter:

  • Støtte til dyrkning af køkkenhaver og landbrug
  • Genopbygning af skoler
  • Brugerdrevne lokalsamfundsprojekter
  • Sociale projekter, heriblandt træning af læse/skrive kompetencer og andre færdigheder
  • Støtte til særligt udsatte (Extremely Vulnerable Individuals/EVIs)
  • Distribution af fødevarer og redskaber (Non Food Items/NFIs)

Programmet bliver implementeret gennem tre feltkontorer og støttet af landekontoret i Khartoum. Alle aktiviteterne bliver implementeret med en brugerdreven tilgang hvor lokalsamfundenes udvikling og genopbygning er nøglekomponenter for projekternes udførelse. Seks internationale medarbejdere og 80 lokalansatte arbejder i øjeblikket i Dansk Flygtningehjælps program i Sudan.

Partnere og donorer