Libyen

 
 

Siden april 2011 er mere end 60.000 flygtninge strømmet ud af Nafusa Mountains og ind over grænsen til det sydlige Tunesien. De beretter om overgreb, gengældelsesaktioner og begrænset adgang til basale fornødenheder, primært i området omkring byerne Tataouine, Medinine og Dehibah. UNHCR anslår at yderligere 100,000 personer er internt fordrevne i bjergområdet. De fortsatte kampe betyder at hundredevis af libyere fortsat krydser grænsen mellem Libyen og Tunesien hver dag.

Dansk Flygtningehjælps aktiviteter i det vestlige Libyen
Dansk Flygtningehjælp er den eneste af de tilstedeværende organisationer i Nafusa Mountains i det vestlige Libyen, der har fokus på rettighedskrænkelser og beskyttelse (inklusiv monitorering af tilbagevendende flygtninge), støtte til lokalsamfundet samt kapacitetsopbygning af lokale organisationer.

I juli 2011 åbnede Dansk Flygtningehjælp sit kontor i Zintan. Dansk Flygtningehjælp har indgået en samarbejdsaftale med en lokal organisation, og har taget fat på nødhjælpsindsatsen, der bl.a. består i at udlevere vand til nødlidende familier i Zintan under Ramadanen. Ydermere vil Dansk Flygtningehjælp uddele hygiejne pakker til særligt sårbare familier (enker, personer med handikap, familier med uledsagede børn, ældre samt internt fordrevne). Disse familier vil blive identificeret af Dansk Flygtningehjælps lokale partner i området.

Behovet for hjælp stiger i øjeblikket, hvor en del af dem, der flygtede væk fra området, nu er begyndt at vende hjem. Det har øget behovet for drikkevand, benzin, mad mm. I Ramadan-måneden uddeler Dansk Flygtningehjælp vand til 200 familier, svarende til ca. 1,400 personer.

Målgrupper
Dansk Flygtningehjælp hjælper internt fordrevne, tilbagevendende flygtninge og befolkningen i de konfliktramte områder, med fokus på særligt sårbare personer som ‘Third Country Nationals’, børn, enlige mødre, ældre, personer med handikap, sårbare unge mænd, uledsagede børn etc.

Kapacitetsopbygning af lokale partnere

Dansk Flygtningehjælp vil fra starten af projektperioden arbejde med kapacitetsopbygning af de lokale partnere med henblik på at styrke de lokale partnere i en grad, så de på sigt kan håndtere en stor del af personsagerne og stå for meget af monitoreringen selv.