Yemen

 
 

Dansk Flygtningehjælp begyndte at arbejde i Yemen i 2008 til støtte for konfliktramte og nødlidende dele af befolkningen og som reaktion på omfattende behov for at adressere beskyttelsesspørgsmål vedrørende migrationsstrømme fra Afrikas Horn til Yemen. Dansk Flygtningehjælps Mixed Migration Program i Yemen er del af en omfattende regional indsats rettet mod både akutte og mere langsigtede behov for beskyttelse og i forhold til forvaltning af ansvar og spørgsmål om rettigheder relateret til migration.

I 2010 udvidede Dansk Flygtningehjælp indsatsen med operationer ind i det nordlige Yemen for at hjælpe befolkningsgrupper ramt af konflikt i Sa'ada regionen. Siden er der startet indsatser i 2011 i det sydlige Yemen som reaktion på konflikt i Abyan regionen. Dansk Flygtningehjælp støtter internt fordrevne gennem flere aktiviteter, herunder distribution af nødhjælpspakker, nødboliger, kontant nødhjælp , jobmuligheder og andre indsatser, der kan forbedre basale eksistensgrundlag.

Dansk Flygtningehjælp arbejder yderligere med dataindsamling og profilering af internt fordrevne og med monitorering af beskyttelesesforanstaltninger med særligt fokus på udsatte børn. I samarbejde med Danish Demining Group (DDG) bliver der oplyst om risici og farer relateret til landminer, gammel ammunition og eksplosiver, samt med konflikthåndtering blandt internt fordrevne og de, der vender hjem til tidligere konfliktramte dele af landet i syd.

Aktiviteterne bliver koordineret fra Dansk Flygtningehjælps kontor i hovedstaden Sana'a i tæt samarbejde med Yemens regering og det humanitære samfund, og via lokalkontorer i Hajjah, Aden, Ja'ar, Mayfa'a, Ahwar, Kharaz og Bab-el-Mander.

Nordyemen
Dansk Flygtningehjælps aktiviteter, der implementeres fra kontoret i hovedstaden Sana'a og feltkontoret i Hajjah i det nordlige Yemen omfatter aktiviteter med fokus på overvågning og beskyttelse af børn og med henvisning af konkrete sager, hvor der er brug for assistance eller behandling i distrikter er ramt af konflikt, herunder Sana'a, Arhab, Nehm, Haradh, Abs, Hayran, Kushar og Khayran Al Muharraq. Dansk Flygtningehjælps team arbejder med de lokale myndigheder, NGOer og samfundsgrupper i forbindelse med at overvåge, rapportere og henvise overtrædelser såsom rekruttering af børnesoldater, seksuel og kønsbaseret vold, drab og lemlæstelse af børn. Sagerne bliver dokumenteret af Dansk Flygtningehjælps team og lokale partnere, og er enten direkte bistået eller bliver henvist til medicinsk, juridisk eller psykosocial assistance.

Dansk Flygtningehjælps arbejder desuden med kapacitetsopbygning af lokale NGOer og foreninger. Det sker gennem praktisk, interaktiv undervisning om humanitære principper, lovgivningsmæssige rammer, internationale standarder, og evalueringsmetoder til organisationer og foreninger i Sana'a, Hajjah, Hodeidah, Taiz og Aden.

Yemens sydkyst
Dansk Flygtningehjælp opererer fra fire feltkontorer i Mayfa'a, Ahwar, Bab-el-Mander og Kharaz på Yemens sydlige kyst. Patruljer overvåger kystlinjen dagligt og yder humanitær bistand og rådgivning til asylansøgere, flygtninge og sårbare migranter, bl.a. i forbindelse med forenkling af registrering og asylproces for dem, der ønsker at søge asyl i Yemen. Patrulerne indsamler vigtige data vedrørende køn, alder og specifikke sårbarheder blandt nyankomne, og henviser personer, der har behov for specifik medicinsk, psykosocial eller juridisk bistand. Data samles og analyseres siden af UNHCR og bruges til koordinering og planlægningen af indsatser fra humanitære organisationer og Yemens regering. Dansk Flygtningehjælps leder månedlige koordineringsmøder i den enhed, der arbejder med migrationsspørgsmål – den såkaldte Migration Task Force.

I 2013 har Dansk Flygtningehjælp etablerer et Migration Center i Basateen, i Aden, der tilbyder information, rådgivning og henvisning til bistand for ekstremt sårbare migranter. Et samarbejde om research og forskning i 2012 mellem Dansk Flygtningehjælp og det regionale sekretariat, Regional Mixed Migration Secretariat, dokumenterede risici og stigende vold mod etiopiske migranter i Yemen i en rapport med titlen 'Desperate Choices’. Som følge heraf har Dansk Flygtningehjælp øget sit engagement i lokalsamfund i Bab-el-Mander, med det formål at mindske spændingerne mellem de nyankomne og værtssamfund. Indsatsen sigter desuden mod at mobilisere lokalsamfundet til at støtte bekæmpelse af menneskehandlere og pengeafpressere.

Sydyemen
Aktiviteter, der gennemføres fra Dansk Flygtningehjælps kontor i Aden sigter på at øge den sociale samhørighed og økonomisk styrkelse af unge i to fattige, dårligt stillede kvarterer i Aden by. Dansk Flygtningehjælp samarbejder med lokale partnere omkring udviklingsprojekter i lokalsamfundet, bl.a. gennem jobskabelse og projekter, der tilskynder unge til at arbejde sammen. Beskyttelse og overvågning af af børn, henvisning til behandling finder desuden sted i Aden sammen med kapacitetsopbygning af organisationer og foreninger, og dataindsamlig og profilering af fordrevne befolkningsgrupper.

Siden 2013 har Dansk Flygtningehjælp og DanishDemining Group (DDG) samarbejdet om indsatser og projekter fra et fælles kontor i Abyan. Disse aktiviteter omfatter overvågning og beskyttelse af børn, samt visitation og henvisning til specialiseret bistand, og desuden oplysning om minefarer og andre konflikrelaterede ricisi.